DSA i DMA przegłosowane w PE

70
UE PE

W Parlamencie Europejskim przegłosowano przyjęcie aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz aktu o rynkach cyfrowych (DMA). W ten sposób nałożono nowe regulacje na największe firmy technologiczne. Regulacje dotyczą prywatności internautów oraz zasad uczciwej konkurencji w obszarze cyfrowym.

Zgodnie z porozumieniem Parlamentu i Rady zawartymi 23 kwietnia i 24 marca 2022 r. przyjęto w głosowaniu w PE akt o usługach cyfrowych (DSA) i akt o rynkach cyfrowych (DMA). Dzięki aktom możliwa będzie regulacja wpływu branży technologicznej na społeczeństwo i gospodarkę

Za przyjęciem aktu o usługach cyfrowych głosowało 539 europosłów, 54 było przeciw, a 30 osób wstrzymało się od głosu. W przypadku aktu o rynkach cyfrowych jeszcze więcej europosłów była za jego przyjęciem – 588. Jedynie 11 osób było przeciw i podobnie jak przy poprzednim głosowaniu 31 wstrzymało się od  głosu.

– Przez zbyt długi czas giganci technologiczni korzystali z braku zasad. Cyfrowy świat stał się Dzikim Zachodem, na którym zasady ustalają najwięksi i najsilniejsi. Ale w mieście pojawił się nowy szeryf – DSA powiedziała sprawozdawczyni aktu o usługach cyfrowych Christel Schaldemose.

Fundacja Panoptykon powstrzymuje się od entuzjastycznej reakcji na to wydarzenie.

– Chodzi między innymi o stosowanie manipulacyjnych interfejsów, i pozostawienie prywatności użytkowników w rękach starszych przepisów – ocenia organizacja.

Jakie nowe przepisy pojawią się wraz z wejściem tych aktów w życie?

Będą to:
– nowe sposoby walki z nielegalnymi treściami w internecie, a także zobowiązanie platform do szybkiego reagowania z poszanowaniem podstawowych praw,
– sposoby lepszego identyfikowania i kontroli uczestników rynków internetowych, co wiąże się także z wyrywkowymi kontrolami ponownego pojawiania się nielegalnych treści,
– większa odpowiedzialność platform, bo na nich spoczywa obowiązek klarownego informowania o moderowaniu treści lub o stosowaniu algorytmów do rekomendowania treści; od moderowania treści użytkownicy będą mogli się odwołać,
– zakaz nieuczciwych praktyk jak np. niektórych rodzajów reklamy ukierunkowanej, w tym reklamy kierowanej do dzieci.

Przepisy nakładają nowe obowiązki na duże platformy czy wyszukiwarki internetowe. To takie, z których korzysta co najmniej 45 mln osób miesięcznie.

Egzekwowaniem tych obowiązków będzie zajmować się Komisja Europejska.

Według planu, egzekwowaniem tych obowiązków zajmie się Komisja Europejska.

– Nie akceptujemy już „przetrwania najsilniejszych finansowo”. Celem jednolitego rynku cyfrowego jest to, by do Europy trafiały najlepsze firmy, a nie tylko te największe  – podkreślił sprawozdawca aktu o rynkach cyfrowych Andreas Schwab.

Po tym, jak Rada uchwali formalnie oba akty, co ma nastąpić we wrześniu tego roku, zostaną one opublikowane w dzienniku urzędowym Unii i wejdą w życie dwadzieścia dni później.


Źródło: wirtualnemedia.pl