Orange Polska i Cyfrowy Polsat ze spadkiem wartości akcji

Rekomendacje dla akcji Orange Polska i Cyfrowego Polsatu opublikowali analitycy domu maklerskiego Haitong Banku. W obu przypadkach pojawił się spadek wartości akcji. Wynika to nie tylko z problemów firm wynikających z wysokiej inflacji w kraju, ale też z konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

„Telekomy, mimo że oferują produkty uznawane dziś za niezbędne, nie są w stanie skutecznie przenieść presji inflacyjnej na swoich konsumentów. Wszystko z powodu silnej konkurencji, która można by się wydawać że się nasiliła w ostatnim czasie, między innymi za sprawą oferty pakietowej Play/UPC.” – czytamy w analizie

Wpływa to możliwości inwestycyjne i rozwojowe firm, na ich płynność finansową oraz konkurencyjność rynkową.

„ARPU telekomowe rośnie w tempie 3-6 proc., jednak biorąc pod uwagę inflację, która wynosi obecnie 14 proc., oznacza to spadek ARPU w ujęciu realnym.” – podają analitycy i dalej przewidują – „Naszym zdaniem, operatorzy będą starali się selektywnie podnosić ceny oferowanych produktów. Będą uzasadniać to koniecznością finansowania wydatków operacyjnych i kapitałowych, które również są narażone na inflację.”

Dlatego też zgodnie z rekomendacjami ceny akcji  Orange oraz Cyfrowego Polsatu zaliczyły spadek. Chociaż pojawiło się w tej kwestii rozróżnienie miedzy spółkami.

„Biznesowy model Cyfrowego Polsatu wciąż wydaje się nam fundamentalnie bardziej atrakcyjny niż Orange Polska.(…) rozwój zielonej energii może nie tylko pochłonąć cały FCF, lecz także zmusić Cyfrowy Polsat do anulowania dywidendy w latach 2023-2024, co czyni akcje Cyfrowego Polsatu mniej atrakcyjnymi dla inwestorów krótko-/średnioterminowych.(…) Naszym zdaniem Orange Polska powinien “dowieść” swoją nisko jednocyfrową prognozę wzrotu EBITDaL w 2022 roku i nadal wypłacać dywidendę na akcję w wysokości 0,25 PLN” – uzasadniają swoje decyzje analitycy.

Orange – cena akcji

Zmianę rekomendacji dla akcji Orange Polska na KUPUJ z ceną akcji na poziomie 7 zł. Jest to spadek o 4 proc. w stosunku do poprzedniej ceny rekomendowanej wynoszącej 7,30 zł.

Cyfrowy Polsat – cena akcji

W przypadku Cyfrowego Polsatu rekomendacja to NEUTRALNIE i proponowana cena na poziomie 22,9 zł. A to spadek aż o 34 proc. w stosunku do poprzedniej ceny – 34,90 zł.

Źródło: rekomendacje Haitong Bank