TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Drugi Meet IT w Krakowie – sprawdź!

 O IT i Danych wrażliwych na Meet IT w Krakowie

12 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 13.00 w Krakowie, w lokalu Restauracja & Oranżeria Augusta rozpocznie się drugie w Krakowie spotkanie z cyklu Meet IT adresowane do menedżerów, specjalistów i sympatyków IT. Wydarzenie poświęcone będzie zadaniom administratorów IT związanym z przetwarzaniem danych wrażliwych i bezpieczeństwem informacji. Organizatorami spotkania są firma 3S, Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział Górnośląski oraz nieformalna grupa IT Katowice, skupiona wokół serwisu społecznościowego GoldenLine.
„MeeT IT” to cykl spotkań organizowanych przez 3S w Katowicach i Krakowie dla menedżerów, specjalistów i sympatyków IT. Pierwsze „Meet IT” odbyło się w październiku 2012. Do tej pory odbyło się 9 spotkań w Katowicach i jedno w Krakowie. Udział dla uczestników jest bezpłatny. Zarejestruj się – TUTAJ!
Tematyka drugiego spotkania skupiona będzie wokół popularnego ostatnio pojęcia administrowania i przechowywania danych tzw. wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. Uczestnicy dyskutować będą z ekspertami o bezpieczeństwie informacji i obowiązkach administratorów IT w kontekście ochrony danych osobowych wynikających z ustawy.
Każde ze spotkań Meet IT składa się z części merytorycznej i nieformalnej. Podczas spotkań swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się eksperci, specjaliści reprezentujący globalne i lokalne marki związane z IT oraz telekomunikacją. W części nieformalnej, w luźnej atmosferze, odbywa się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz blok „Spoza IT” związany z tematyką zarządzania (np. motywowanie zespołu, wywieranie wpływu na innych, delegowanie zadań) prowadzony przez doświadczonego trenera i coacha.
AGENDA SPOTKANIA!
Dowiedz się więcej o Meet IT!
 

Informacja prasowa 3S – Strefa dobrej telekomunikacji

www.3s.pl

 

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze