Dostępność cyfrowa dzięki polskiemu WCAG 2.1

Anna Shvets

Jest szansa dla osób z niepełnosprawnościami na pełną dostępność cyfrową. Pozwoli im korzystać z aplikacji i stron internetowych oraz pakietu e-usług. Wszystko dzięki oficjalnemu tłumaczeniu na język polski standardu WCAG 2.1.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) jest standardem określającym zasady tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych tak, by wygodnie korzystały z nich osoby z niepełnosprawnościami. Jest jednym ze standardów stworzonych przez Konsorcjum W3C. Obecnie obwiązuje wersja 2.1 standardu i właśnie ona będzie w całości dostępna w języku polskim.

Z ponad 60 tys. podmiotów publicznych w Polsce wiele prowadzi kilka lub kilkanaście stron internetowych i aplikacji mobilnych. W Polsce obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Taki obowiązek prawny dla stron internetowych istnieje już od 2015 r., a dla aplikacji mobilnych zacznie obowiązywać od 23 czerwca 2021 roku.

Nad wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów przez polskie podmioty czuwa Centrum GovTech. Nie tylko monitoruje dostępność cyfrową, ale również organizuje szkolenia i tworzy poradniki, by to ułatwić. Prowadzi też stronę poświęconą dostępności cyfrowej.

Strony internetowe i aplikacje mobilne, które spełniają standard WCAG uznawane są za dostępne cyfrowo. Dlatego przetłumaczenie WCAG 2.1 na polski jest dużym ułatwieniem dla wdrażania w kraju dostępności cyfrowej. Jest to efekt pracy wielu polskich specjalistów ds. dostępności cyfrowej, w tym pracowników Centrum GovTech, przez kilka miesięcy.

Źródło: gov.pl