Dostęp do internetu dla dzieci oraz ich bezpieczeństwo w sieci – priorytety MC

382

 
Minister Anna Streżyńska stała się niezwykle aktywną w mediach osobą. Kolejny wywiad ukazał się dla portalu biznes.newseria.pl.
Minister przekonuje:

Dla wszystkich uczniów w kraju, niezależnie od tego, czy mieszkają w Warszawie, Poznaniu czy w Pogorzałkach, OSE oznacza równe szanse w dostępie do nowoczesnej edukacji, m.in. dzięki dostępowi do tych samych zasobów edukacyjnych, zarówno firmowanych przez MEN, jak i przez firmy prywatne czy organizacje pozarządowe. Nauczyciele będą mieć ten sam dostęp do wiedzy, co umożliwi im stałe podnoszenie kompetencji, a rodzice uzyskają lepszy kontakt ze szkołą.

Kilka zdań dodał też dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK:

Bezpieczeństwo edukacji cyfrowej to w pierwszej kolejności zapewnienie dostępu do tych treści, które są pozytywne, eliminowanie treści negatywnych, które na pewno źle oddziaływałyby na młodzież i dzieci. To są stosunkowo proste rzeczy, które można wyeliminować w sposób automatyczny, używając narzędzi dostępnych w tej chwili na rynku. To będzie robione w ramach OSE i jest w tej chwili testowane w trakcie pilotażu.

[Całość wywiadu do przeczytania na portalu biznes.newseria.pl/]