DIGITALEUROPE przedstawia rekomendacje dla rynku cyfrowego w kontekście COVID-19

508

DIGITALEUROPE przedstawiło, we współpracy ze swoją grupą doradczą, szereg rekomendacji mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Pełną informację prasową można przeczytać tutaj.

Grupa doradcza zrzesza kadrę kierowniczą (według klucza geograficznego i sektorowego) europejskiego rynku przemysłu cyfrowego, od małych i średnich przedsiębiorstw począwszy, po międzynarodowe korporacje.

Przygotowany dokument zajmuje się problemem ochrony ekosystemu cyfrowego w Europie oraz tego, w jaki sposób społeczeństwo i gospodarka mogą stać się bardziej odporne na przyszłe kryzysy poprzez m.in. poprawę infrastruktury i umiejętności cyfrowych.

Rekomendacje podzielono na środki krótko-, średnio- i długoterminowe:

1) Krótkoterminowe:

  • Utrzymanie płynności finansowej
  • Bezpieczny przepływ towarów i osób
  • Przegląd krajowych działań w zakresie zdrowia i wykorzystania danych
  • Elastyczność regulacyjna
  • Wykorzystanie korzyści technologii cyfrowej

2) Średnioterminowe:

  • Wytyczne legislacyjne
  • Wsparcie finansowe

3) Długoterminowe:

  • Odnowa z naciskiem na transformację cyfrową i ekologiczną
  • Współpraca cyfrowa pomiędzy instytucjami i organami
  • Międzynarodowe przywództwo

Podczas spotkania Rady Europejskiej 23 kwietnia poruszony został temat stworzenia europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

Źródło: digitaleurope.org