TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Decyzje zmieniające warunki dostępu do kanalizacji kablowej w sprawie Orange Polska, GVT i Point

10 grudnia 2020 r. prezes UKE wydał decyzje zmieniające umowy ramowe dotyczące kanalizacji kablowej łączące Orange Polska S.A oraz GVT sp. z o. o. i Point sp. z o. o.

Decyzje określają warunki, na podstawie których wspomniane firmy są uprawnione do umieszczenia w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. kabli telekomunikacyjnych/mikrokanalizacji lub kanalizacji wtórnej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Zobowiązania stron (operatora udostępniającego i operatorów korzystających) reguluje rozdział 3 wydanej decyzji.

Dostosowują one zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w odniesieniu do decyzji Prezesa UKE określającej warunki zapewnienia dostępu do kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. (wydanej w dniu 11 września 2018 r.), a także kwestie sporne pomiędzy stronami. Są prawomocne i wykonalne

Treść wydanych dokumentów znajduje się na stronie UKE.

Źródło: UKE

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze