Danex dołącza do ComNet i WSK2

543

 

ComNet Multimedia i WSK2 poinformowały, że w kolejnym etapie do współpracy z firmami dołącza firma DANEX z Łyskorni.  TNGroup – tak nazywa się spółka, która świadczy usługi dla wszystkich trzech operatorów – obsługuje abonentów, firmy i podmioty sektora publicznego. TNGroup to zebrane najlepsze doświadczenia wszystkich firm tworzących ten projekt: COMNET MULTIMEDIA, WSK2 i DANEX. 

Artur Tomaszczyk, członek zarządu i szef działu IT, mówi:

Dzięki tej inicjatywie nie robimy równolegle tych samych rzeczy. Ja mogę skupić się na tym co lubię i umiem robić najlepiej. Cieszę się, że nie będę jak dotychczas zajmował się innymi sprawami szczególnie związanymi z księgowością, bo do tego zawsze miałem awersję. Teraz każdy robi to w czym czuje się najlepiej i na czym najlepiej się zna.

Adam Rak, prezes ComNet Multimedia, dodaje:

Współpraca pomiędzy firmami sprawia, że budowa infrastruktury na danym terenie nie jest powielana, co pozwala uniknąć dublowania kosztów budowy i utrzymania, a jednocześnie każda ze stron wnosi we współpracę najlepsze praktyki. Taka wzajemna współpraca sprawia, że wszystkie spółki wspierają się nawzajem w zakresie wiedzy i technologii, know how, wymiany doświadczeń, dzielenia się zasobami czy łączeniem działań marketingowych. Od lat realizujemy strategię podłączania wszystkich mieszkańców powiatu do infrastruktury światłowodowej. Mamy nadzieję, że dzięki TN Group będziemy realizować te plany jeszcze szybciej, skuteczniej i na wyższym poziomie.

Ostatnio firmy podłączyły 20 szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

współpraca pomiędzy uznanymi w Wieruszowie firmami telekomunikacyjnymi pozwala na zwiększenie zasięgu i podniesienie jakości usług przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych cen oraz jeszcze szybszy rozwój i rozbudowa infrastruktury światłowodowej.

[źródło: http://www.tugazeta.pl/]