Dane agentów celnych mogły wyciec z systemu

118

Na stronie PUESC znajdowała się luka, o czym poinformowało Ministerstwo Finansów. Pozwalała ona na pobieranie list danych o agentach celnych. Chociaż lukę usunięto, to niewykluczone, że wcześniej dane zostały ze strony pobrane.

Przez błąd w systemie informatycznym Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych naruszone zostało bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o dane agentów celnych.

Luka pojawiła się po aktualizacji systemu w czerwcu 2021 r.

Dane, które mogły zostać przechwycone to PESEL, adres zamieszkania, numer paszportu lub innego dokumentu określającego tożsamość, numer i data przyznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agentów celnych.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że błąd wykryli użytkownicy systemu, a nie hakerzy. Lukę usunięto po kilku godzinach od wykrycia. Nie ma jednak pewności, że wcześniej dane nie zostały pobrane z systemu. W postępowaniu wyjaśniającym ministerstwo nie wykluczyło takiej ewentualności

Źródło: dobreprogramy.pl