TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

PING Tygodnia 13.06 – 20.06.2017

W przeddzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Piotr Marciniak – były Prezes KIKE, podsumował swoją dziewięcioletnią karierę w Izbie i przedstawił swoją wizję aktualnego stanu środowiska ISP.
Poinformował również, że wraz z rezygnacją z funkcji Prezesa, składa rezygnację z członkostwa KIKE. Zaznaczył jednak, że nie usuwa się całkowicie z branży telekomunikacyjnej i życząc powodzenia przyszłemu Zarządowi, pożegnał się z Izbą.
[źródło: http://ictprofessional.pl/piotr-marciniak-zegna-sie-z-kike/]
Prezesem KIKE został Karol Skupień. Karol Skupień jest współwłaścicielem firmy GIGA Komputer ze Zwolenia, operatorem i ekspertem KIKE. Jego głównym zadaniem w nowym Zarządzie będzie prawdopodobnie prowadzenie GRAP – Grupy Roboczej ds. Administracji Państwowej.
Warto zauważyć, że liczba członków Zarządu została zmniejszona do czterech osób. Wcześniej władze sprawowało pięciu członków.
[źródło: http://ictprofessional.pl/nowy-zarzad-kike-wybrany/]
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przyjęciu uchwały dotyczącej budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która ma zapewnić szybkie łącze internetowe (przepustowość 100 Mb/s) we wszystkich szkołach w Polsce, gdyż jak dotąd, dostęp do szybkiego internetu posiada zaledwie 10 procent polskich placówek oświatowych.
OSE ma być tworzona w latach 2018-2020, z czego w 2018 roku podłączonych ma zostać 1,5 tysiąca lokalizacji, w 2019 roku – do 12,7 tysięcy, a w 2020 planowane jest osiągięcie wartości docelowej, jaką jest 19,5 tysiąca placówek. Koszty OSE będą w całości pokryte z budżetu państwa i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
[źródło: http://ictprofessional.pl/zielone-swiatlo-dla-ose/]
Dzięki zawartemu przez Ministerstwo Cyfryzacji porozumieniu z Krajową Izbą Rozliczeniową, obywatele dokonujący płatności elektronicznych za realizację usług wybranych usług publicznych, udostępnionych za pomocą systemu ePUAP jak i z wykorzystaniem innych platforma dla e-administracji (przez platformy płatności elektronicznych PayByNet) – będą ponosili niższe niż dotychczas koszty prowizji za dokonanie płatności. Od 12 czerwca 2017 r. prowizja wynosi  0,59 zł. brutto (59 groszy netto – zwolnione z VAT).
Jest to kolejny krok, który ma zwiększyć dostępność płatności elektronicznych w administracji oraz element realizacji  Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
Oprócz tego na mocy porozumienia podmioty publiczne, które są uprawnione do świadczenia usług elektronicznych w systemie ePUAP, nie będą musiały już zawierać oddzielnych umów z KIR na usługę płatności internetowych Paybynet. Będą mogły skorzystać ze specjalnie stworzonego formularza (dołączenie poprzez przystąpienie).
Wymóg zawarcia odrębnej umowy pomiędzy podmiotem publicznym a KIR będzie dotyczył wyłącznie podmiotów, które będą chciały świadczyć usługi publicznej za pomocą własnych systemów teleinformatycznych (innych niż ePUAP).
[źródło: https://mc.gov.pl/]
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., któremu zarzucono nielegalne utrwalanie i rozpowszechnienie – za pośrednictwem portalu Facebook – relacji telewizyjnych z gali KSW36 oraz gali KSW37  z dnia 3 grudnia 2016 r. tj. popełnienie przestępstw z art. 117 ust. 1 i z art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie przeprowadził w specjalny dział Prokuratury zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości we współpracy z Biurem do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. W toku postępowania zabezpieczono komputery i nośniki danych, po analizie których potwierdzono dokonywanie streamingu przez oskarżonego. Nielegalne transmisje z gal KSW za pośrednictwem oskarżonego obejrzało w internecie ponad 17 tys. osób, a wartość strat operatora telewizyjnego została oszacowana na około 636 tys. zł. Przestępstwa zarzucone oskarżonemu są zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.
[źródło: http://satkurier.pl/]
Od 15 czerwca br. wszyscy klienci T-Mobile, Heyah oraz tuBiedronka skorzystają z roamingu w UE zgodnie z zasadą „Roam Like At Home”. Na wakacjach czy w podróży służbowej rozmowy, SMS-y, MMS-y i Internet będą rozliczane także z pakietów krajowych. Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS-ów i MMS-ów będą mogli z nich korzystać również w roamingu w UE.
Równocześnie z opisanymi powyżej zmianami T-Mobile wprowadza Politykę uczciwego korzystania z roamingu w strefie roamingowej 1A, której szczegółowe zasady będą opisane w poszczególnych cennikach. Jej podstawowym celem jest zapobieganie niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju lub zorganizowanemu eksportowi kart SIM. W przypadku stwierdzenia, iż usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.
[źródło: http://satkurier.pl/]
Play Communications, właściciel 100 proc. udziałów w spółce P4, która jest operatorem komórkowej sieci Play ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.
Play Communications zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji zwykłych spółki, w tym akcji menedżerskich, które zostaną wyemitowane w związku z ofertą w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego.
[źródło: https://media2.pl/]
Ustaliła się lista beneficjentów 2. konkursu POPC – łącznie dofinansowanie uzyskało 15 podmiotów (liczą razem spółki zależne InfraCapital/Nokii, oraz traktując Czarnet i G-Net, jako grupę Multiplay). Dziesięć z nich, to mniejsze podmioty.
Wedle aktualnych danych, na Orange przypadnie 15 obszarów do zagospodarowania, na spółki z grupy InfraCapital/Nokia – 12 obszarów, na Netię – 8 obszarów, na spółkę VoiceNet – 5 obszarów, a na sieć kablową Inea – 4 obszary.
Bez dofinansowania pozostaje 9 obszarów przedstawionych do wsparcia.
[źródło: http://www.telko.in/]

Michal.Koch
Michal.Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...