PING Tygodnia 13.06 – 20.06.2017

314

W przeddzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Piotr Marciniak – były Prezes KIKE, podsumował swoją dziewięcioletnią karierę w Izbie i przedstawił swoją wizję aktualnego stanu środowiska ISP.
Poinformował również, że wraz z rezygnacją z funkcji Prezesa, składa rezygnację z członkostwa KIKE. Zaznaczył jednak, że nie usuwa się całkowicie z branży telekomunikacyjnej i życząc powodzenia przyszłemu Zarządowi, pożegnał się z Izbą.
[źródło: http://ictprofessional.pl/piotr-marciniak-zegna-sie-z-kike/]
Prezesem KIKE został Karol Skupień. Karol Skupień jest współwłaścicielem firmy GIGA Komputer ze Zwolenia, operatorem i ekspertem KIKE. Jego głównym zadaniem w nowym Zarządzie będzie prawdopodobnie prowadzenie GRAP – Grupy Roboczej ds. Administracji Państwowej.
Warto zauważyć, że liczba członków Zarządu została zmniejszona do czterech osób. Wcześniej władze sprawowało pięciu członków.
[źródło: http://ictprofessional.pl/nowy-zarzad-kike-wybrany/]
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przyjęciu uchwały dotyczącej budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która ma zapewnić szybkie łącze internetowe (przepustowość 100 Mb/s) we wszystkich szkołach w Polsce, gdyż jak dotąd, dostęp do szybkiego internetu posiada zaledwie 10 procent polskich placówek oświatowych.
OSE ma być tworzona w latach 2018-2020, z czego w 2018 roku podłączonych ma zostać 1,5 tysiąca lokalizacji, w 2019 roku – do 12,7 tysięcy, a w 2020 planowane jest osiągięcie wartości docelowej, jaką jest 19,5 tysiąca placówek. Koszty OSE będą w całości pokryte z budżetu państwa i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
[źródło: http://ictprofessional.pl/zielone-swiatlo-dla-ose/]
Dzięki zawartemu przez Ministerstwo Cyfryzacji porozumieniu z Krajową Izbą Rozliczeniową, obywatele dokonujący płatności elektronicznych za realizację usług wybranych usług publicznych, udostępnionych za pomocą systemu ePUAP jak i z wykorzystaniem innych platforma dla e-administracji (przez platformy płatności elektronicznych PayByNet) – będą ponosili niższe niż dotychczas koszty prowizji za dokonanie płatności. Od 12 czerwca 2017 r. prowizja wynosi  0,59 zł. brutto (59 groszy netto – zwolnione z VAT).
Jest to kolejny krok, który ma zwiększyć dostępność płatności elektronicznych w administracji oraz element realizacji  Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
Oprócz tego na mocy porozumienia podmioty publiczne, które są uprawnione do świadczenia usług elektronicznych w systemie ePUAP, nie będą musiały już zawierać oddzielnych umów z KIR na usługę płatności internetowych Paybynet. Będą mogły skorzystać ze specjalnie stworzonego formularza (dołączenie poprzez przystąpienie).
Wymóg zawarcia odrębnej umowy pomiędzy podmiotem publicznym a KIR będzie dotyczył wyłącznie podmiotów, które będą chciały świadczyć usługi publicznej za pomocą własnych systemów teleinformatycznych (innych niż ePUAP).
[źródło: https://mc.gov.pl/]
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., któremu zarzucono nielegalne utrwalanie i rozpowszechnienie – za pośrednictwem portalu Facebook – relacji telewizyjnych z gali KSW36 oraz gali KSW37  z dnia 3 grudnia 2016 r. tj. popełnienie przestępstw z art. 117 ust. 1 i z art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie przeprowadził w specjalny dział Prokuratury zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości we współpracy z Biurem do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. W toku postępowania zabezpieczono komputery i nośniki danych, po analizie których potwierdzono dokonywanie streamingu przez oskarżonego. Nielegalne transmisje z gal KSW za pośrednictwem oskarżonego obejrzało w internecie ponad 17 tys. osób, a wartość strat operatora telewizyjnego została oszacowana na około 636 tys. zł. Przestępstwa zarzucone oskarżonemu są zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.
[źródło: http://satkurier.pl/]
Od 15 czerwca br. wszyscy klienci T-Mobile, Heyah oraz tuBiedronka skorzystają z roamingu w UE zgodnie z zasadą „Roam Like At Home”. Na wakacjach czy w podróży służbowej rozmowy, SMS-y, MMS-y i Internet będą rozliczane także z pakietów krajowych. Użytkownicy nielimitowanych pakietów rozmów, SMS-ów i MMS-ów będą mogli z nich korzystać również w roamingu w UE.
Równocześnie z opisanymi powyżej zmianami T-Mobile wprowadza Politykę uczciwego korzystania z roamingu w strefie roamingowej 1A, której szczegółowe zasady będą opisane w poszczególnych cennikach. Jej podstawowym celem jest zapobieganie niestandardowemu lub niewłaściwemu korzystaniu z usług w roamingu np. stałemu korzystaniu z usług poza granicami kraju lub zorganizowanemu eksportowi kart SIM. W przypadku stwierdzenia, iż usługi roamingu są wykorzystywane dla celów innych niż okresowe podróże, T-Mobile może stosować dodatkowe opłaty w maksymalnej wysokości regulowanych stawek hurtowych.
[źródło: http://satkurier.pl/]
Play Communications, właściciel 100 proc. udziałów w spółce P4, która jest operatorem komórkowej sieci Play ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji.
Play Communications zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji zwykłych spółki, w tym akcji menedżerskich, które zostaną wyemitowane w związku z ofertą w ramach rozliczenia istniejącego programu motywacyjnego.
[źródło: https://media2.pl/]
Ustaliła się lista beneficjentów 2. konkursu POPC – łącznie dofinansowanie uzyskało 15 podmiotów (liczą razem spółki zależne InfraCapital/Nokii, oraz traktując Czarnet i G-Net, jako grupę Multiplay). Dziesięć z nich, to mniejsze podmioty.
Wedle aktualnych danych, na Orange przypadnie 15 obszarów do zagospodarowania, na spółki z grupy InfraCapital/Nokia – 12 obszarów, na Netię – 8 obszarów, na spółkę VoiceNet – 5 obszarów, a na sieć kablową Inea – 4 obszary.
Bez dofinansowania pozostaje 9 obszarów przedstawionych do wsparcia.
[źródło: http://www.telko.in/]