Czy maszty telekomunikacyjne mogą udawać drzewa?

W trakcie obrad sesji gminy Lipinki omawiano zagadnienia związane z obszarem Magurskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Jedną z dyskutowanych kwestii była możliwość stawiania na tym terenie masztów telekomunikacyjnych. Dopuszczono taką możliwość, ale ze szczególnym założeniem.

Na sesji Rady Gminy Lipinki opiniowano projekt planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego. Obecny na niej był także dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Norbert Kieć. Przygotowywany dokument dotyczy nie tylko terenu samego parku, ale również jego otuliny czyli części miejscowości takich jak Rozdziele i Bednarka.

W parku narodowym maszty jak drzewa

Jednym z podjętych tematów była możliwość stawiania masztów telekomunikacyjnych na terenie parku narodowego. Ich budowa to zapewnienie łączności, która pozwala wezwać pomoc w razie zagrożenia, ale również szansa na korzystanie z map elektronicznych.

Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego dopuszcza możliwość stawiania w parku infrastruktury telekomunikacyjnej, ale pod pewnymi warunkami. Po rozmowach z jednym z operatorów telekomunikacyjnych ustalił, że dopuszczalne będą tzw. maszty neutralne.

Maszty neutralne obkładane są korą drzewną, a na szczycie mają sztuczne gałęzie. W ten sposób swoim wyglądem przypominają drzewa i wtapiają w otoczenie parku. Operatorzy telekomunikacyjni twierdzą, że mogą dostosować się do tych warunków. Pozwoli to bez szkody na otoczenia zapewnić mieszkańcom okolic dobrą łączność.

Źródło: halogorlice.info