TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Czy konsolidacja może ochronić rodzinny biznes?

Konsolidacja małych i średnich przedsiębiorstw jest częstym zjawiskiem w różnych branżach i gospodarkach. Warto się nad nią zastanowić także w kontekście zabezpieczenia interesów dzieci i wnuków.

Tydzień temu zajęliśmy się na łamach naszego portalu ochroną prowadzonego rodzinnie biznesu w perspektywie wielopokoleniowej. Omówiliśmy szerzej rozwiązanie w postaci fundacja rodzinnej. Innym rozwiązaniem, które warto poważnie rozważyć w tym kontekście jest właśnie konsolidacja.

Naturalny proces

Proces konsolidacji małych i średnich polega – w uproszczeniu – na połączeniu dwóch lub więcej przedsiębiorstw w celu tworzenia większej, bardziej zintegrowanej organizacji.

Istnieje kilka powodów, dla których małe przedsiębiorstwa decydują się na konsolidację:

 1. zwiększenie konkurencyjności – poprzez konsolidację małe przedsiębiorstwa mogą zdobyć większą skalę i zasoby, co pozwala im konkurować skuteczniej na rynku. Dzięki większej skali produkcji lub sprzedaży mogą osiągnąć korzyści kosztowe i zdolność do oferowania bardziej konkurencyjnych cen lub usług;
 2. dywersyfikacja działalności – konsolidacja może umożliwić małym przedsiębiorstwom poszerzenie zakresu swojej działalności lub wejście na nowe rynki. Poprzez połączenie się z innymi firmami o różnych produktach lub usługach, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją ofertę i zdolność do obsługiwania różnych segmentów rynku;
 3. wzmocnienie pozycji negocjacyjnej – przez konsolidację małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać większą siłę negocjacyjną w relacjach z dostawcami, klientami, bankami czy innymi podmiotami. Silniejsza pozycja negocjacyjna może przynieść korzyści w postaci lepszych warunków handlowych, bardziej korzystnych umów czy dostępu do finansowania;
 4. efekty synergii – konsolidacja może stworzyć możliwość wykorzystania synergii pomiędzy połączonymi firmami. Dzięki wspólnemu wykorzystywaniu zasobów, wiedzy, technologii czy sieci dystrybucji, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większą efektywność operacyjną i zwiększyć wartość dodaną dla klientów.

Szansa?

Nie ma wątpliwości, że decyzja o konsolidacji zależy od wielu czynników, takich jak strategia rozwoju, sytuacja rynkowa, regulacje prawne i preferencje właścicieli firm.

Dlaczego konsolidacja stanowi szanse do małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych? Wynika to z charakterystyki ich działalności. 

 1. MiŚOT-y, zazwyczaj działają na lokalnym lub regionalnym rynku, koncentrując swoje działania na określonych obszarach geograficznych, takich jak konkretne miasto, region czy obszar wiejski. Ich przewagą jest to, że mogą oferować usługi w mniej zaludnionych obszarach, gdzie większe korporacje mogą mieć mniejsze zainteresowanie;
 2. MiŚOT-y, często konkurują z większymi graczami na rynku, takimi jak międzynarodowe korporacje telekomunikacyjne, jednak konkurencja ta co do zasady jest trudna, ponieważ więksi operatorzy mają większe zasoby, lepszą infrastrukturę i bardziej rozpoznawalne marki; 
 3. MiŚOT-y, ze względu na mniejszą skalę działania mają większą elastyczność i zdolność do wprowadzania innowacji. Mogą dostosowywać swoje usługi do lokalnych potrzeb i szybciej reagować na zmieniające się trendy i preferencje klientów;
 4. MiSOT-y, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku, często nawiązują partnerstwa i współpracują z innymi firmami. Mogą działać jako operatorzy wirtualni, korzystając z infrastruktury większych operatorów lub nawiązywać współpracę z dostawcami treści lub innymi usługodawcami;
 5. MiŚOT-y, w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, mogą skupić się na specjalistycznych usługach lub obszarach, takich jak telekomunikacja dla przedsiębiorstw, usługi IoT (Internet of Things), rozwiązania dla sektora publicznego itp.

Potencjalne korzyści

Decyzja o konsolidacji u MiŚOT-ów zależy od wielu czynników i wymaga analizy indywidualnych okoliczności i strategii biznesowych każdego operatora. Wśród potencjalnych korzyści i czynników, które mogą wpływać na decyzję o konsolidacji można wymienić:

 1. skala i zasoby – poprzez konsolidację, MiŚOT-y mogą zdobyć większą skalę działania, co może przynieść korzyści kosztowe, lepszą wydajność i większą zdolność inwestycyjną. Wspólne wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych, technologicznych i operacyjnych może pomóc w wzmocnieniu konkurencyjności.
 2. efekty synergii – konsolidacja może stworzyć możliwość wykorzystania synergii pomiędzy połączonymi operatorami. Wspólne działania, wymiana know-how, unifikacja procesów i harmonizacja oferty mogą przynieść korzyści operacyjne, technologiczne i marketingowe;
 3. wzmocnienie pozycji na rynku – poprzez konsolidację, MiŚOT-y mogą wzmocnić swoją pozycję na rynku i zwiększyć swoje możliwości konkurowania z większymi graczami. Większa skala działania może przyciągnąć większą uwagę klientów i partnerów biznesowych; 
 4. dostęp do nowych technologii i usług – konsolidacja może umożliwić MiŚOT-om dostęp do nowych technologii, usług czy rynków, których samodzielnie nie byliby w stanie osiągnąć. Wspólne inwestycje i współpraca mogą przyczynić się do rozwoju i dywersyfikacji oferty;
 5. sukcesja i długoterminowe zabezpieczenie rodzinnego biznesu – konsolidacja umożliwia MiSOT-om wzmocnienie i zwiększenie wartości prowadzonego biznesu oraz ustanowienie korzystnych mechanizmów jego sukcesji.

Z pewnością decyzja o konsolidacji wymaga również uwzględnienia potencjalnych wyzwań i ryzyk. Należy uwzględnić aspekty prawno-regulacyjnych, integracji systemów, kultur organizacyjnych oraz zgodności strategii i celów biznesowych.

Ostateczna decyzja dotycząca konsolidacji powinna być oparta na starannej analizie, ocenie korzyści i ryzyka oraz dostosowaniu do indywidualnych warunków i strategii biznesowej każdego operatora telekomunikacyjnego.

Czytaj także:

Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Zawadzki
doradca biznesowy Grupy MiŚOT

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...