TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Członkowie Stowarzyszenia e-Południe podsumowali 2023 rok

18 czerwca na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia e-Południe formalnie podsumowano ubiegły rok. Dwa tygodnie wcześniej w tej samej sprawie obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MiŚOT SA. 

Po lekturze sprawozdań przedstawionych na obu walnych można stwierdzić, że 2023 rok był dla Grupy MiŚOT czasem wejścia w nowe projekty, a przede wszystkim znaczącego rozszerzenia akcjonariatu MiŚOT SA. Obecny rok przyniesie dalsze zwiększenie liczby właścicieli spółki akcyjnej, jak również działania wzmacniające jej potencjał.

– Oceniając naszą aktywność w 2023 roku należy spojrzeć łącznie na wyniki MiŚOT SA i Stowarzyszenia e-Południe. Dopiero te liczby pokazują potencjał Grupy – przekonuje Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe i wiceprezes MiŚOT SA.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie e-Południe posiadało udziały w spółkach: Projekt IdM, Projekt MdS, Projekt MdF, Projekt MdI, Projekt MdC, AMS System, zaś MiŚOT SA była właścicielem podmiotów: EPIX, Projekt MdM, Projekt MdO i Projekt TdM. Wszystkie spółki tworzyły Grupę MiŚOT. W 2023 roku Grupa osiągnęła 46,08 mln zł przychodów, wypracowując zysk netto na poziomie 1,17 mln zł. Przychody spółek, w których Stowarzyszenie e-Południe ma udziały, osiągnęły poziom 22,62 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,56 mln zł. 

Obradujące 18 czerwca Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe przyjęło sprawozdanie finansowe za 2023 rok, podjęło również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom organów statutowych. Zdecydowano, że wypracowany w 2023 roku zysk netto w całości zostanie przeznaczony na działania statutowe Stowarzyszenia.

– Przed nami druga tura sprzedaży akcji MiŚOT SA. Propozycje nabycia akcji spółki otrzymają właściciele i udziałowcy operatorów, którzy nie brali udziału w sprzedaży pierwszej transzy, a ich podmioty przez lata budowały potencjał Grupy MiŚOT. Na początku czerwca akcjonariusze spółki akcyjnej zgodzili się na zmiany w statucie, które po zarejestrowaniu przez sąd otworzą drogę do udostępnienia akcji. 18 czerwca również członkowie Stowarzyszenia zgodzili się na drugą część sprzedaży papierów wartościowych z puli należącej do ich organizacji – wyjaśnia Sebastian Kachel, członek zarządu Stowarzyszenia e-Południe i wiceprezes MiŚOT SA. 

W efekcie w najbliższych tygodniach akcje trafią do kolejnej grupy operatorów. Od kilku tygodni trwa proces zgłaszania pełnomocników, którzy będą odpowiadać za formalną stronę transakcji. – Pod koniec 2023 roku obiecaliśmy inwestorom, którzy nie dopełnili formalności lub nie zdążyli z nimi na czas, że nie zapomnimy o nich.Za kilka miesięcy, po sprzedaży przez Stowarzyszenie drugiej transzy akcji spółki, będziemy mogli wzmocnić ją przenosząc tam kolejne aktywności. Również to będzie realizacją obietnic danych operatorom – mówi Krzysztof Czuszek, prezes zarządu MiŚOT SA, a  jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenie e-Południe.

Paweł Gniadek
Paweł Gniadek
Doświadczony ekspert w obszarze komunikacji, z ponad 25-letnim stażem, ma w dorobku pracę w mediach, agencjach public relations, jak również spółkach, także dużych - giełdowych. Wraz ze współpracownikami tworzył efektywne struktury komunikacyjne i promocyjne, przygotował i nadzorował w obszarze komunikacji i promocji wiele skutecznych projektów (np. IPO, duże przejęcia, sprzedaż, konsolidacja) i kampanii, nadzorował i prowadził ambitne i bardzo efektywne projekty sponsoringowe, opracował regulacje z obszaru promocji – strategie public relations, strategie marki, strategie CSR, zasady sponsoringu, zasady promocji – a przede wszystkim skutecznie je wdrażał. W dorobku ma (wraz z zespołami) liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. wiele nagród za najlepszy raport roczny, a także przyznawane przez Gazetę Giełdy „Parkiet” dwie pierwsze nagrody za najlepsze relacje inwestorskie w latach 2014 i 2015. W 2012 roku otrzymał tytuł „Człowiek PR-u 2012” przyznawany przez branżowy miesięcznik Brief.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze