Cyfryzacja przeprowadzana przez ukraińskiego wiceministra to milionowe straty dla kraju

41

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła śledztwo, które ujawniło straty w budżecie państwa w wysokości 4 mln hrywien. To ponad pół miliona złotych. Doprowadziły do tego działania byłego wiceministra zdrowia i cyfryzacja jego resortu, która nie doszła do skutku.

Śledztwo przeprowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy dotyczyło wprowadzenia elektronicznego rejestru dawców komórek macierzystych. Cyfryzacja była elementem reformy służby zdrowia. Środki na realizację zadania zostały przekazane w formie pożyczek z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zgodnie z ustaleniami pod koniec 2018 r. wiceminister zdrowia i szef jednej z krajowych firm informatycznych zawarli w tej sprawie porozumienie. Obie strony otrzymały środki na wdrożenie oprogramowania w ramach projektu digitalizacji rejestru dawców. Wiceminister podpisał również dokumenty, które potwierdzają przekazanie takiego oprogramowania.

Wykonawcy nie wywiązali się jednak ze swoich zobowiązań wynikających z umowy i nie dostarczyli Ministerstwu Zdrowia deklarowanych rozwiązań – ustaliła SBU. 

W śledztwie ustalono, że były minister zdrowia Ukrainy brał udział w nielegalnych działaniach. Straty, jakie państwo poniosło z tego tytułu, to 4 mln hrywien, co jest równowartością około pół miliona zł. Teraz trwa dochodzenie przygotowawcze, które ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa, by postawić winnych przed sądem.

Źródło: cyberdefence24.pl