Cyfrowe zachodniopomorskie

95
Fot.: www.gov.pl

18 października rusza program „Cyfrowa Gmina”. Będą w nim mogły wziąć udział wszystkie 113 gmin z województwa zachodniopomorskiego. W tym regionie do podziału przeznaczono 26 mln zł.

„Cyfrowa Gmina” jest projektem finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Cały program ma budżet miliarda złotych.

– Przygotowany przez nasz rząd program pomoże w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania państwa. „Cyfrowa gmina” pozwoli też sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie – powiedział minister Janusz Cieszyński.

Składanie wniosków i cała procedura będą odbywały się elektronicznie. Z projektu będzie można finansować również wydatki, które zostały już poniesione. Kwalifikować się do niego będą wydatki od lutego 2020 r. do końca września roku 2023.

– Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł. Kwoty przypadające dla jednostki samorządu będą zależeć od liczby mieszkańców i zamożności gminy mierzonej wskaźnikiem dochodów podatkowych G. W województwie zachodniopomorskim na 113 gmin uprawnionych do aplikowania o środki w ramach „Cyfrowej Gminy” przeznaczamy alokację w wysokości ponad 26 milionów zł – wyjaśnia minister Janusz Cieszyński.

Wsparcie otrzymane w tym projekcie może być przeznaczone na:
– Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
– Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
– Szkolenia dla pracowników urzędu z o cyberbezpieczeństwa i  zaawansowanych usług cyfrowych.
-Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.      

Odbędą się trzy nabory wniosków, a pierwszy wystartuje już 18 października. Wnioski przyjmować będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

„Cyfrowa Gmina” nie jest jedynym programem wspierającym rozwój cyfrowy gmin w województwie zachodniopomorskim.

Inne programy to:
– Zdalna Szkoła będący programem wsparcia samorządów  w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji. Skorzystały z niego wszystkie gminy zachodniopomorskiego. Łącznie otrzymały dofinansowanie na kwotę 7 068 405 zł.
– Zdalna Szkoła+ była kolejnym programem dofinansowującym edukację. Tym razem skorzystało 112 gmin zachodniopomorskiego, które łącznie otrzymały 7 104 670 zł.
– Program Operacyjny Polska Cyfrowa wspierający cyfryzację również został wykorzystany w województwie zachodniopomorskim. Łączne wsparcie, z którego skorzystano, to 250 milionów zł, wartość projektów  to niemal 392 miliony zł.

4 października ruszył też nabór w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
O czym już pisaliśmy:
https://isportal.pl/rusza-wsparcie-dla-dzieci-z-rodzin-na-terenach-po-pgr-ach/

Źródło: gov.pl