Cyfrowa Polska w sprawie EUCS

160

Cyfrowa Polska apeluje w sprawie założeń unijnego programu certyfikacji cyberbezpieczeństwa usług chmurowych. Uważa, że powinien on być tworzony w sposób przejrzysty i w ramach konsultacji z podmiotami, na które będzie wpływał.

Prace nad Europejskim Programem Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa w zakresie Usług Chmurowych (EUCS) prowadzi teraz Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa. Wypracowane rozwiązania mają stać się obowiązującymi w całej UE.

Zapisy budzą jednak wątpliwości branży cyfrowej. Szczególnie niejasne i nieprecyzyjne opisanie wymagań potrzebnych do uzyskania certyfikatu EUCS. Ale także warunek tzw. suwerenności, czyli konieczność posiadania przez podmiot ubiegający się certyfikat głównej siedziby w Europie.

Dlatego Związek Cyfrowa Polska wystosował apel do premiera Mateusza Morawieckiego. W piśmie pojawiły się słowa o tym, że „Założenia projektu niosą znaczne ryzyko dla rozwoju sprawiedliwego, otwartego rynku cyfrowego, powstawania innowacyjnych usług korzystających z technologii chmury obliczeniowej i wzrostu ambitnych przedsiębiorstw, pragnących konkurować na światowych rynkach”

– Chcemy wesprzeć rząd naszym doświadczeniem i wskazać kierunki, które pozwolą możliwie najlepiej wykorzystać potencjał technologii chmurowej w polskim i unijnym sektorze prywatnym oraz publicznym – mówi Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski.

Cyfrowa Polska oczekuje od rządu zabiegania na poziomie unijnym o tworzenie przejrzystych regulacji w sprawie bezpieczeństwa chmury. Chce też konsultacji wśród ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i przedstawicieli branży.

– To szczególnie istotne ze względu na niezwykle szeroki zakres podmiotów dotkniętych postanowieniami procesu certyfikacji. Uważamy, że konieczne jest, aby stojąca na czele projektu Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa regularnie publikowała projekt programu i informowała o istotnych postępach prac – podkreśla Michał Kanownik.

Źródło: cyfrowapolska.org