Cyfrowa koalicja państw Trójmorza

CEE Digital Coalition oo inicjatywa Związku Cyfrowa Polska oraz sektora nowoczesnych technologii z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do zawarcia koalicji doszło 25 września w Warszawie. Przyjęto też Warszawską Deklarację Cyfrową – dokument określający najważniejsze zagadnienia i postulaty dotyczące gospodarki cyfrowej krajów regionu CEE.

W skład CEE Digital Coalition weszło 14 organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z 11 krajów: z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Powołany organ ma pełnić rolę zaplecza doradczego dla rządów wspomnianych państw w tworzeniu regulacji dotyczących kwestii cyfrowych oraz wzmacniać głos sektora cyfrowego na forum całej Unii Europejskiej.

Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, mówił: „CEE Digital Summit będzie dobrą okazją do dyskusji na tematy dotyczące przyszłości i roli sektora ICT. Niewątpliwie wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały, że jako region powinniśmy na nowo zastanowić się nad wyzwaniami, które stoją przed branżą cyfrową i nowoczesnych technologii”.

Celem Deklaracji jest pokazanie, iż kraje CEE mają wspólne interesy, w tym zbudowanie w regionie infrastruktury cyfrowej i wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego jako zaplecza techniczno-naukowego, gdzie będą rozwijane innowacyjne pomysły z zakresu, np. sztucznej inteligencji i robotyki.

Źródło: Polska Cyfrowa