TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyfrowa Agenda 2020

Unia Europejska w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 i kryzysu ekonomicznego dokonała ewaluacji najważniejszych założeń, które dotykają sfery cyfrowej krajów członkowskich. Opublikowany na portalu euractiv.com brief zawiera najważniejsze plany, których wdrażanie ma odbyć się jeszcze w 2020 roku.

Przygotowane zestawienie dotyczy platformy ekonomicznej, ochrony danych i informacji, rozwoju technologii, rynków pieniężnych, mediów, kompetencji cyfrowych oraz telekomunikacji.

Cyfrowa gospodarka

Komisja Europejska ma w planie przedstawić nowelizację Kodeksu Usług Cyfrowych w grudniu br. Do 8 września potrwają publiczne konsultacje. Unijna koalicja Digital 9+1, której członkiem jest też Polska, opublikowała dokument wzywający do szerszej implementacji rozwiązań Kodeksu w ramach prac nad przepisami dotyczącymi e-commerce.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za cyfryzację Europy, wyjawiła, iż jej zdaniem kraje Unii powinny formułować wspólną wizję w tej sferze. Prowadzone będą również prace nad zwalczaniem w sieci kontentu publikowanego przez terrorystów i organizacje przestępcze, a także mowy nienawiści. Z analiz wynika, że 90% treści jest analizowanych w przeciągu 24 godzin od publikacji, a 71% wpisów łamiących prawo jest usuwanych. Wkrótce przedstawione mają być też rozwiązania zwalczające materiały pornograficzne w sieci.

Wspólny ekosystem zajmujący się przetwarzaniem informacji ma dotyczyć służby zdrowia, rolnictwa, zarządzania energią i zasobami naturalnymi. W 2021 r. światło dzienne ujrzy też dokument „Data Act”, którego głównym założeniem jest sprzyjanie udostępnianiu danych między przedsiębiorstwami i poszczególnymi rządami. Przedstawiciele UE wskazują na potrzebę wypracowania wytycznych, które będą wyznaczały sposób przepływu informacji.

Najnowszą inwestycją będzie Gaia-X, czyli nowoczesna infrastruktura chmurowa mająca za zadanie uniezależnić Europę od rozwiązań oferowanych przez USA i Chiny. Dalszy rozwój czeka e-prywatność i ochronę danych wrażliwych w ramach wymiany informacji ze Stanami Zjednoczonymi.

W kwestii najnowszych technologii czeka nas ulepszanie Sztucznej Inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa oraz obrony przed szpiegostwem przemysłowym i wojskowym. Unia chce większej współpracy między przedsiębiorcami z krajów członkowskich. Ponadto w IV kwartale tego roku nastąpi przegląd dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, prawdopodobne jest także potencjalne rozszerzenie zakresu operatorów usług kluczowych. Znaczących inwestycji w wymienione sfery bezpieczeństwa dokonać ma też organizacja Digital Europe, reprezentująca m.in. największe firmy technologiczne.

Telekomunikacja

Obecnym celem dla europejskiej telekomunikacji wyznaczonym przez UE jest wprowadzenie do końca roku w każdym kraju technologii 5G. Rozwój sieci ma być szybki, a zasięg nieprzerwany zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich oraz wzdłuż głównych tras transportowych. Komisja, wraz z państwami członkowskimi i Europejską Agencją do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji („ENISA”), będzie monitorować rozwój sieci 5G, mając na względzie to, czy w przyszłości konieczne będzie zalecanie bardziej rygorystycznych wymogów dot. bezpieczeństwa. Rozmowy dotyczące cyfrowego podatku, przeznaczonego na odbudowę europejskiej gospodarki, mają ruszyć w pierwszym kwartale 2021 r.

Komisja Europejska wytypowała kwestię dostawców infrastruktury 5G – w ramach trwającego sporu o bezpieczeństwo niektórych z nich – jako najpilniejszy problem do rozwiązania.

Media i cyfrowe społeczeństwo

W połowie lipca rozpoczęły się konsultacje społeczne „Democracy Action Plan”, specjalnego planu działania na rzecz ochrony demokracji, który ma być przedstawiony przez Komisję do końca 2020 r. Ma on celu ochronę przed zewnętrzną ingerencją i manipulacją podczas wyborów, a także chronić wolność, pluralizm mediów oraz przygotować narzędzia do walki z dezinformacją. Konsultacje społeczne potrwają do 15 września.

Wspomniany organ kładzie szczególny nacisk na obszary obejmujące przejrzystość reklam politycznych w sieci. Stwierdzono, że sprawą najwyższej wagi dla UE jest podjęcie działań, by uregulować rynek reklamy politycznej poprzez ustanowienie bardziej rygorystycznych obowiązków dla twórców.

Wiceprzewodnicząca komisji ds. wartości i przejrzystości, Vera Jourova, powiedziała, że ​kluczowym elementem „Democracy Action Plan” jest wzmocnienie wolności i pluralizmu mediów. Dokładny zakres i treść wspomnianego Planu zależeć będzie od nowelizowanych rozwiązań w Kodeksie Usług Cyfrowych.

Sprawą rozwoju kompetencji cyfrowych i promowaniu równości na rynku pracy zajmie się „Digital Education Action Plan”. „Musimy zapewnić obywatelom możliwość zdobycia kompetencji cyfrowych” – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji i badań. Przyjęte założenia mają sprawić, iż 70% społeczeństwa nabędzie nowe umiejętności z zakresu digital do 2025 r. (byłby to wzrost o 24% w porównaniu z rokiem 2019). Właśnie na problem braku kompetencji cyfrowych wskazują najnowsze badania przeprowadzone w UE.

Wprowadzane zmiany i aktualizacja unijnych wytycznych, chociaż mają związek z łagodzeniem skutków pandemii, to są również niezwykle potrzebnym elementem rozwoju europejskiej gospodarki, by nie pozostała w tyle i stanowiła konkurencję dla reszty światowych gigantów.

Źródło: euractiv.com

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze