Cyberbezpieczne powiaty

44
fot. KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedstawiła założenia programu Cyfrowy Powiat. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł.

Cyfryzacja powiatów odbędzie się w formie konkursu grantowego. Wziąć udział będą w nim mogły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Planowany budżet programu to 63 857 634 zł, jednak pojedynczy powiat może otrzymać dofinansowanie w kwocie od 100 tys. do 350 tys. zł. Nabór wniosków już wystartował i potrwa do 11 września tego roku.

– Cyfrowy Powiat to koleiny po Cyfrowej Gminie program, który jest skierowany do samorządów w całej Polsce. Zależy nam na tym, aby w całym kraju rozwój cyfryzacji był równomierny, aby w każdym miejscu w Polsce były równe szanse w dostępie do nowych technologii – mówił podczas środowej konferencji prasowej Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Dofinansowanie można pozyskać na:

  • cyfryzację biur, zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmurowych;
  • zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych oraz domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej;
  • szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa a także zaawansowanych usług cyfrowych;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Więcej informacji: Cyfrowy Powiat – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię Covid-19.