Cyberbezpieczeństwo MŚP – Firma Bezpieczna Cyfrowo

Ruszył pilotaż programu Firma Bezpieczna Cyfrowo. Ma on za zadanie rozwijać kompetencje cyfrowe u małych i średnich przedsiębiorców i podnieść poziom ochrony sieciowej w MŚP. Pozwoli to na stabilizacje obrotu gospodarczego kraju oraz upowszechnienie nowego standardu cyberbezpieczeństwa w firmach.

Zagrożenie cyberatakami wciąż rośnie. Ma na to wpływ m.in. prowadzona przez Rosje wojna hybrydowa powiązana z działaniami militarnymi w Ukrainie.Także dla przedsiębiorców to coraz większe wyzwania do ochrony cyberbezpieczeństwa. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z NASK i Ministerstwem Cyfryzacji, uruchomiło pilotaż dla programu Firma Bezpieczna Cyfrowo.

– Uruchomienie programu to ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości i ochrony przedsiębiorstw w obszarze cyberbezpieczeństwa. Chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom w budowaniu silnych fundamentów cyfrowej ochrony, tak, aby mogli działać w bezpiecznym środowisku i skutecznie odpowiadać na zagrożenia związane z cyberprzestępczością – stwierdził  minister Waldemar Buda.

Firma Bezpieczna Cyfrowo – cele programu

Program Firma Bezpieczna Cyfrowo jest programem certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Ma na celu:
– rozwój kompetencji cyfrowych wśród polskich przedsiębiorców szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa,
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa MŚP co prowadzi do stabilności obrotu gospodarczego w Polsce,
– powszechnienie i wdrożenie nowego standardu cyberbezpieczeństwa w firmach.

– Jestem przekonana, że dzięki programowi Firma Bezpieczna Cyfrowo podniesiemy świadomość przedsiębiorców i umocnimy ochronę przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. W ten sposób zabezpieczymy przedsiębiorstwa przed potencjalnymi stratami i utratą zaufania klientów – przekonuje wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Program będzie miał trzy etapy:
 1. Diagnoza czyli weryfikacja obecnego stanu cyberbezpieczeństwa i umiejętności cyfrowych w firmie, która odbędzie się poprzez ankietę.
2. Edukacja na temat bezpieczeństwa cyfrowego i usług cyfrowych uzupełniona oceną dobrych i słabszych stron firmy. Firma otrzyma spersonalizowany poradnik z opisem zadań do wykonania dla podniesienia swojego cyberbezpieczeństwa.
3. Udoskonalenie stanu kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwa poprzez wykonanie zadań opisanych w poradniku.

Po prowadzeniu niezbędnych zmian przedsiębiorca zgłasza gotowość do certyfikacji do Jednostki Certyfikującej NASK. W ten sposób firma otrzymuje certyfikat Firmy Bezpiecznej Cyfrowo i prawo publicznego posługiwania się odpowiednim oznaczeniem.

Jak wziąć udział w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo?

Żeby zgłosić chęć wzięcia udziału w programie Firma Bezpieczna Cyfrowo należy wejść na stronę:
https://firmabezpiecznacyfrowo.pl/diagnoza/. Następnie wypełnić ankietę.

Udział w programie pozwoli:
– lepiej zabezpieczyć przedsiębiorstwo przez cyberzagrożeniami i cyberatakami,
– zweryfikować stosowane w firmie zasady cyberbezpieczeństwa,
– wprowadzić bezpieczne hasła i niezbędne rejestry sprzętu i oprogramowania,
– zdobyć wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z usług chmurowych,
– zwiększyć ochronę przed spamem i próbami wyłudzenia,
– podnieść poziom wiedzy dotyczącej środków identyfikacji elektronicznej jak w przypadku mObywatela i Profilu Zaufanego,
– uzyskać Certyfikat Firmy Bezpiecznej Cyfrowo.

Więcej o programie Firma Bezpieczna Cyfrowo dowiesz się tutaj..

Źródło: gov.pl

Czytaj także: