Co dalej z inwentaryzacją? Nowy PIT zastąpi SIIS za półtora roku

1470

23 czerwca rozpoczęła się Wirtualna Konferencja KIKE. Jedna z prelekcji, po której padło wiele pytań, dotyczyła nowego systemu do inwentaryzacji – PIT (Punktu informacyjnego ds. telekomunikacji). Zastąpi on dotychczasowy SIIS. Joanna Antczak, naczelnik Departamentu Strategii i Analiz UKE zapewniła podczas wystąpienia, że do prac nad rozbudową systemu zostaną zaproszeni operatorzy.

Obowiązek raportowania i przekazywania  danych w ramach  corocznej infrastruktury i usług nałożyła na operatorów ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Następnie rozporządzenie z 2011 r. określało rodzaj danych, które należało przekazywać. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie to rozszerzyło zakres przekazywania danych o informacje o świadczonych usługach telekomunikacyjnych i budynkach zapewniających kolokację.

30 sierpnia 2019 r. zaś uchwalono zmianę ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczące inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Od 2022 r. operatorzy będą mogli korzystać tylko z PIT.

– W 2020 r. rozpoczniemy prace nad rozporządzeniem docelowym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. – mówiła Joanna Antczak, naczelnik Departamentu Strategii i Analiz UKE. – Oznacza to, że w przyszłym roku inwentaryzacja będzie dokonywana jeszcze w systemie SIIS.

– Liczymy na współpracę z operatorami przy przygotowywaniu tego rozporządzenia. Chcielibyśmy wejść z Państwem w dialog. Myślimy o tym, żeby zrezygnować z części informacji, które są teraz przekazywane, a niektóre uszczegółowić, jak np. przebiegi sieci, które jak wiemy pojawiają się w ustawie – deklarowała Antczak.

Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2019 r. zmienia się częstotliwość raportowania. Prezes UKE  będzie dokonywał inwentaryzacji dwa razy w roku. Do informacji o świadczonych usługach i pokryciu istniejącą infrastrukturą dojdzie informacja o przebiegu sieci światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających szerokopasmowy dostęp do internetu.

Jeśli chodzi o operatorów pojawiają się natomiast trzy terminy:

do 31 sierpnia – dotychczasowy termin przekazywania danych do 31 marca według stanu na 31 grudnia zmieni się na 31 sierpnia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,

do 28 lutego – za okres od 1 lipca do 31 grudnia,

do 31 marca – jeśli chodzi zaś o infrastrukturę budynków umożliwiających kolokację i świadczonych usług corocznie trzeba będzie przekazywać dane do 31 marca według stanu na 31 grudnia.

UKE zaproponowało zmianę tych terminów, żeby były spójne.

Joanna Antczak  podkreśliła, że zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r., a to oznacza, że w  przyszłym roku inwentaryzacja odbędzie się bez zmian. Poinformowała również, że UKE ogłosiło przetarg na rozbudowanie systemu PIT właśnie pod kątem zmian ustawowych, żeby system ten zbierał dane nie tylko o infrastrukturze technicznej, ale również telekomunikacyjnej. Drugi przetarg wygrała firma e-Point. Już niebawem UKE rozpocznie współpracę z wykonawcą. Podczas prac nad rozbudową systemu położony zostanie nacisk na poprawę jakości i dokładności zbieranych danych.

Naczelnik Departamentu Strategii i Analiz UKE kilka razy podczas prelekcji podkreśliła, że obowiązek korzystania z PIT zacznie obowiązywać dopiero za 1,5 roku. Przekonywała jednak, żeby się do niego już przyzwyczajać.

– My jako Urząd Komunikacji Elektronicznej przestaniemy w 2022 r. korzystać z SIIS. Inwentaryzacja będzie odbywać się tylko w PIT – mówiła.

Po wystąpieniu kilka razy zapytano, czy będzie możliwość eksportowania danych z SIIS do PIT:

– Bezpośrednio takiej możliwości nie będzie, ponieważ model danych będzie wyglądał inaczej – tłumaczyła naczelnik. –  W tym roku rozpoczniemy pracę nad nowym rozporządzeniem, które określi, jaki rodzaj danych będzie obowiązywał w tej nowej inwentaryzacji. Nie będzie więc możliwości ich bezpośredniego wyeksportowania. Zakładam jednak, że wielkich zmian dotyczących adresów czy zasięgów pewnie nie będzie. Ale to się okaże. Jeszcze raz zapraszam do wspólnej pracy przy rozporządzeniu.

Ponadto, Marcin Kwaczyński z Departamentu Strategii i Analiz UKE pokazał, jak wprowadzić dane do PIT, a Beata Czajka z tego samego departamentu wystąpiła z prezentacją: Jakie dane są w PIT – statystyki z pierwszej inwentaryzacji, jak korzystać z danych? Poinformowała również, że jak na razie w bazie danych PIT znajduje się 12 mln obiektów geoprzestrzennych, 211 podmiotów i 980 jednostek samorządu terytorialnego. Baza danych jest stale uzupełniana i wciąż rośnie.