Chmurowa platforma do monitorowania aplikacji i usług biznesowych

Firma Cisco  zaprezentowała nowe rozwiązanie noszące nazwę AppDynamics Cloud. Jest to platforma w chmurze, która pozwala monitorować aplikacje.  Odsłona tego rozwiązania pojawiła się na konferencji Cisco Live.

Aplikacje działają w oparciu o coraz bardziej złożone i rozproszone architektury i usługi. Dla zespołów IT monitorowanie i zarządzanie nimi i zależnościami między nimi jest coraz bardziej skomplikowane. Wsparciem ma być chmurowa platforma służąca właśnie do monitorowania aplikacji i usług biznesowych.

AppDynamics Cloud może przetwarzać wiele danych, logów i śladów w środowisku złożonym z sieci, bazy danych, storage i usług chmurowych.  Dane telemetryczne generowane w całym środowisku IT pozwalają platformie zdobyć wiedzę na temat działania aplikacji i ich bezpieczeństwa.

W rozwiązaniu wykorzystywany jest wgląd w chmurę pozwalający na sprawdzanie wydajności aplikacji i jej poprawę.

Obecnie rozwiązanie dostępne jest dla klientów AppDynamics. W przyszłości ma być rozszerzone dla Microsoft Azure, Google Cloud Platform i innych dostawców usług chmurowych.

Źródło: Computerworld.pl