TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Chmura publiczna w administracji – uchwała w sprawie WIIP

Trwają prace nad upowszechnieniem chmury publicznej w administracji. Jednym z kroków w tym kierunku są prace nad Uchwałą w sprawie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP). 11 sierpnia 2023 r. minister cyfryzacji skierował ją do opiniowania. Proces ma potrwać 14 dni.

Nowelizacja Ustawy w sprawie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa ma na celu rozwój usług chmurowych dla administracji publicznej. Zgodnie z projektem przepisy mają być dostosowane do aktualnych potrzeb i warunków podyktowanych przez rozwój nowych technologii. Poza tym Ustawa pomoże jak największej liczbie podmiotów skorzystać z Publicznej Chmury Obliczeniowej lub Rządowej Chmury Obliczeniowej.

–  Realizacja Inicjatywy WIIP związanej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w administracji publicznej, to krok milowy w tworzeniu nowoczesnego i bezpiecznego państwa – stwierdził Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Zachętą do korzystania z rozwiązań Chmury Publicznej mają być:
– wyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej,
– niższe koszty przetwarzania danych.
– wyższa efektywność wydatkowania środków w projektach zawierających elementy infrastruktury IT,
– krótszy czas realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych osiągnięty dzięki szybszemu udostępnianiu wymaganej infrastruktury IT,
– ograniczenie wielokrotnego gromadzenia tych samych danych w różnych miejscach,
– zniesione bariery technologiczne w rejestrach publicznych,
– powszechny model chmury obliczeniowej, który będzie stanowił główny sposób realizacji systemów teleinformatycznych państwa.

Chmura publiczna – co to takiego?

Chmura publiczna to usługi obliczeniowe, które oferują różne firmy za pośrednictwem publicznego Internetu. Zapewnie to ich powszechny dostęp dla każdego.

Rządowa Chmura Obliczeniowa jest wspólna dla administracji publicznej. Korzystać z niej mogą określone grupy organizacji o wspólnych założeniach takich jak misja, wymagania bezpieczeństwa czy polityka.

WIIP – czym jest?

WIIP czyli Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa jest realizowana od 2019 r. Ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych, które przetwarzane są w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej. Ponadto prowadzi do optymalizacji kosztów ich utrzymania.

Lepsze funkcjonowanie zasobów teleinformatycznych i aplikacji w administracji publicznej WIIP zapewni dzięki dostarczeniu nowoczesnych i zbilansowanych finansowo technologii informatycznych.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (ID409) znajduje się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze