Chcesz skorzystać z obniżonych cen prądu? Jest nowy wzór oświadczenia

210

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Na stronie jest również uaktualniony wzór oświadczenia. Pozwala to skorzystać z niższych cen prądu uprawnionym podmiotom.

Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku umożliwiła wprowadzenie mechanizmu stabilizującego stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej. Dotyczy to wybranych odbiorców jak gospodarstwa domowe, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Z niższych cen mogą skorzystać także niektóre podmioty użyteczności publicznej wykonujące kluczowe zadania władz publicznych.

By skorzystać z obniżonych cen odbiorcy muszą złożyć do sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie. Przedsiębiorcy obrotu nie posiadają bowiem informacji o tym, czy dany odbiorca jest uprawniony do zniżki. Oświadczenia nie muszą składać odbiorcy z grupy taryfowej G – w tym gospodarstwa domowe.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów, które mogą składać oświadczenie. Znalazły się w niej chociażby wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wraz z nowelizacją opublikowano również uaktualniony wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, bankier.pl