Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o kolejnych podpisanych umowach na hotspoty w gminach

Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało 40 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POPC dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w I osi priorytetowej. 

Nabór wniosków trwał od września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

W okresie od 22 września do 04 listopada 2020 r. podpisano 28 kolejnych umów o dofinansowanie. Wartość dofinasowania (w ramach 28 projektów) wyniosła 1 802 304,00 PLN. Liczba planowanych hotspotów ma wynieść 358.

Listę podpisanych umów o dofinansowanie znajdziecie tu, a wykaz projektów wybranych do dofinansowania tutaj.

Źródło: cppc.gov.pl