Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Zbiór dobrych praktyk

620
fot. Pixabay

Ministerstwu Cyfryzacji zależy na ułatwieniu realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Przygotowało zbiór dobrych praktyk w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Samorządowcy zaś otrzymali wzór umowy inwestycyjnej, której zawieranie umożliwiła zeszłoroczna nowelizacja megaustawy.

Zgodnie z Narodowym Planem Szerokopasmowym – rząd chce zapewnić wszystkim obywatelom dostęp do nowoczesnych – przewodowych i mobilnych – usług łączności elektronicznej. Ma się to odbyć we współpracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, którzy de facto realizują inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną.

Polska więc stanowi wielki plac budowy. Tylko ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dostęp do szybkiego i bardzo szybkiego internetu otrzyma prawie 2 mln gospodarstw domowych. Inwestycje o podobnej skali realizowane są także na zasadach komercyjnych.

Prostsze przepisy i właściwa interpretacja
Ubiegłoroczna nowelizacja tzw. megaustawy zniosła niemal wszystkie najważniejsze bariery prawne dla inwestycji telekomunikacyjnych. Wprowadziła też innowacyjne, proinwestycyjne narzędzia. Czasami problemem jest właściwa interpretacja obowiązujących przepisów, dlatego resort przygotował prawidłową wykładnię wspomnianych zapisów prawnych.

Dobre praktyki
Ministerstwo przygotowało dokumenty, opisujące dobre praktyki w procesach realizacji i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych dróg publicznych oraz przy wykorzystaniu podbudowy słupowej linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

To dwa najważniejsze i najczęstsze sposoby wykonywania infrastruktury telekomunikacyjnej, których zasady określają obowiązujące od lat przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dobre praktyki wyjaśniają sposób, w jakim powinna przebiegać sprawna współpraca przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z zarządcami dróg i przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi. Obejmuje ona poszczególne etapy inwestycji, takie jak: lokalizowanie, umieszczanie oraz eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach publicznych oraz na podbudowie słupowej linii elektroenergetycznych.
Dobre praktyki nie zostały opracowane jako dokumenty jednostronnie adresujące zaobserwowane rozbieżności pomiędzy literą prawa a jego stosowaniem.

Taka sama uwaga została poświęcona wyjaśnieniu zobowiązań zarządców dróg i przedsiębiorstw elektroenergetycznych w zakresie udostępniania pasa drogowego i podbudowy słupowej na potrzeby inwestycji telekomunikacyjnych, jak i ograniczeniom lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach i na liniach elektroenergetycznych oraz zobowiązaniom inwestora na rzecz zarządców dróg i przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

Umowa inwestycyjna
Ubiegłoroczna nowelizacja megaustawy wprowadziła też innowacyjne kompetencje dla samorządów. Jedną z nich jest możliwość zawierania nowego typu umowy inwestycyjnej. W uproszczeniu – samorząd może umówić się z inwestorem na zrealizowanie przez niego inwestycji oczekiwanej przez lokalną społeczność. W zamian obniży on inwestorowi opłaty za zajęcie pasa drogowego. To dodatkowe narzędzie dla samorządów do przyciągania na ich teren inwestycji, które zapewnią wszystkim mieszkańcom równy dostęp do podstawowych usług, takich jak dostęp do szybkiego internetu. Co ważne, umowne obniżenie opłat nie powinno być kwestionowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Aby przybliżyć jednostkom samorządu terytorialnego i potencjalnym inwestorom założenia stojące za ustawową konstrukcją umowy inwestycyjnej, Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z kancelarią itB Legal, przygotowało przykład takiej umowy wraz z poradnikiem dotyczącym praktycznego zastosowania jej poszczególnych zapisów. Treść udostępnionego wzoru jest uniwersalna i może być wykorzystana do przygotowania umów dotyczących inwestycji o różnym charakterze – od dostępu do internetu, po infrastrukturę energetyczną.

Materiały można pobrać ze strony ministerstwa

Źródło: gov.pl