Prezes UKE unieważnia aukcję 5G

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawił się komunikat informujący, że Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej 6 marca 2020 r.

Aukcja obejmowała ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (każda z nich blok częstotliwości o szerokości 80 MHz) i miała być ważna do 30 czerwca 2035 r.  W aukcji mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Jako pierwszy zgłosił się do niej, wpłacając wadium w wysokości 182 mln zł, operator sieci Plus.

Zaskoczeniem może być decyzja prezesa UKE, którego kadencja według wprowadzonych niedawno przepisów, kończy się jeszcze w maju, jednak nie samo odłożenie aukcji. W końcu kwietnia br. Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Jak wówczas podkreślał resort, ogłoszenie zawieszenia aukcji przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. – z datą obowiązywania od 31 marca br. – mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

– Sądzę, że aukcja 5G może zostać odłożona o kilka miesięcy, choć oczywiście nie wiemy kiedy zostanie ona przywrócona – mówił wcześniej Jean-Marc Harion, prezes Play. – Mamy nadzieję, że warunki przetargu nie ulegną zmianie. Jednak zawieszenie aukcji nie ma aż tak wielkiego znaczenia dla uruchomienia 5G w Polsce, bowiem Play będzie realizował usługi w ramach 5G z wykorzystaniem różnych częstotliwości, a nie tylko tych które są przedmiotem wspomnianej aukcji.

Pełna treść komunikatu Prezesa UKE:

W związku z przepisami art. 118d ust. 1a oraz 1b ustawy prawo telekomunikacyjne („PT”), wprowadzonymi do PT z dniem 16 maja 2020 r. na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), w dniu 20 maja 2020 r.