Blokowanie internetu – kolejna instytucja zamierza blokować domeny

Komisja Nadzoru Finansowego niebawem otrzyma uprawnienia stworzenia kolejnego rejestru domen, które operatorzy będą musieli blokować. Obecnie Ministerstwo Finansów może blokować strony, aby walczyć z hazardem. Komisja Nadzoru Finansowego będzie chciała walczyć z nadużyciami finansowymi, w szczególności na rynku FOREX (rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych). 

Projektu przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów jest on dostępny w Rządowym Centrum Legislacji. Poddany był już także konsultacjom społecznym (stanowisk z konsultacji jeszcze nie opublikowano).

Art. 6d ust 1. to przepis tworzący nowy rejestr domen i brzmi następująco:

Art. 6d. 1. Komisja prowadzi rejestr domen internetowych zamieszczonych na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „rejestrem”.

Ustęp 7. artykułu tworzy wymóg blokowania domen znajdujących się w rejestrze. To kalka przepisu znajdującego się w ustawie hazardowej.

W przypadku omyłkowej blokady, należy wnieść w ciągu dwóch miesięcy sprzeciw do KNF i poczekać na ustosunkowanie się organu (musi to nastąpić w ciągu 60 dni). W projekcie brak jest jakiejkolwiek wzmianki o odszkodowaniu w ramach omyłkowej blokady.

Ministerstwo Cyfryzacji, przy okazji wątpliwości powstałych podczas tworzenia ustawy hazardowej, zdefiniowało metodę blokady i starało się wybrać najmniej szkodliwą metodę.

ICT Professional uprzedzał o zakusach dotyczących blokowania internetu w artykule znajdującym się w ICT Professional #15 str. 42. Zapraszamy do lektury.