Blisko 363 mln zł na wyeliminowanie kolejnych białych plam

822
Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wykluczenie cyfrowe w Polsce to wciąż spory problem. Tym bardziej cieszy, że blisko 150 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu. 

30 kwietnia zakończył się bowiem IV konkurs w ramach I osi na tzw. „dogęszczenie obszarów”. Do konkursu przystąpiło łącznie 12 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wśród uczestników znalazły się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. 

Łącznie złożono 35 wniosków na 22 obszary konkursowe, co oznacza subskrypcję na poziomie 63 proc. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 362 528 027,21 zł.

Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, podkreślił, że przygotowując założenia konkursu kierowano się tym, aby internet dotarł obszarów, do tej pory, niezauważonych.

– Tym bardziej cieszy  fakt, że już za moment beneficjenci konkursu rozpoczną prace, w wyniku których blisko 150 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu – podkreślił Szajnar.

CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji.

Źródło: UKE / CPCC