Biznes oparty na dwóch filarach

1073

Rozmowa z Adamem Kossowskim, prezesem Stowarzyszenia e-Południe i członkiem zarządu MiŚOT SA.

W połowie czerwca zarząd Stowarzyszenia e-Południe pokazał nową strukturę organizacyjną. Widać w niej wyraźny podział na projekty już dojrzałe i te przyszłościowe. Dlaczego zdecydowaliście się na taki model?

Chodzi nam o bezpieczeństwo biznesowe Grupy MiŚOT, której akcjonariuszami będą mali i średni operatorzy telekomunikacyjni. Grupa będzie składać się z dwóch gałęzi. Bezpośrednio pod spółką MiŚOT SA znajdą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: EPIX, Projekt MdM i Projekt MdO. Spółka akcyjna będzie mieć w nich 100 proc. udziałów. Rzeczywiście są to biznesy dojrzałe. EPIX, który jest największym niezależnym węzłem wymiany ruchu i dysponuje trzema kolokacjami –  w Katowicach, Warszawie i Poznaniu, ma dziś ponad 800 klientów. Projekt MdO umożliwił małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym start w przetargach na budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu wyrównaliśmy szanse w stosunku do dużych operatorów, a mniejsi pozyskali w latach 2018 – 2021 w postępowaniach organizowanych przez NASK ponad 3000 lokalizacji. W projekcie tym bierze dziś udział kilkuset operatorów, a spółka przygotowuje się do kolejnych przetargów. Natomiast MdM jest wydawcą najważniejszych w branży i opiniotwórczych wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych mediów: kwartalnika, portalu, newslettera i forum.

A co znajduje się na drugiej gałęzi?

Tam bezpośrednio pod Stowarzyszeniem e-Południe umieściliśmy projekty znajdujące się w fazie inkubacji lub wstępnego rozwoju. Mamy 50 proc. udziałów w Projekcie MdS – spółce, która powstała w celu wypracowania rozwiązań i produktów podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa. Projekt MdI będzie wykorzystywać potencjał związany z rozproszonym położeniem w kraju małych i średnich operatorów do budowy i utrzymania ogólnopolskiej sieci LoRaWAN. Popularyzacja tej technologii pozwoli na oferowanie wielu nowych produktów. Stowarzyszenie jest również fundatorem Fundacji Lokalni, której celem jest wsparcie i promocja małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Pracujemy nad tym, by wkrótce Fundacja stała się organizacją pożytku publicznego i środkami z wpłat 1 procenta wspierać ciekawe inicjatywy lokalne, za którymi stoją MiŚOT-y.

Zapowiedzieliście podczas czerwcowej prezentacji, że będą kolejne projekty i spółki…

Prowadzimy w kilku obszarach zaawansowane rozmowy. Mam na myśli zarówno akwizycje, jak i wspólne przedsięwzięcia z innymi partnerami. Chcemy, by oferta produktowa Grupy MiŚOT dla małych i średnich operatorów była jak najszersza. O postępie i szczegółach będziemy informować środowisko operatorskie po zakończeniu negocjacji.

Dziękuję za rozmowę.