Bezrobocie do góry

498
fot. Pixabay

Ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) szacują, że wzrośnie stopa bezrobocia. Widzą w tym wpływ złej koniunktury gospodarczej, na której negatywnie odbiła się pandemia koronawirusa.

Z szacunków ekspertów z BOŚ wynika, że w grudniu stopa bezrobocia wyniesie 6-6,5%. Gdy tymczasem w ubiegłym roku w tym samym miesiącu wynosiła ona 5,2%.

„W dłuższej perspektywie, przy wyraźnie niższej prognozie wzrostu gospodarczego w 2020 r. oczekujemy (po kilku latach dynamicznego spadku) wzrostu stopy bezrobocia. Przyjmując założenie skuteczności działań rządowych nakierowanych na ograniczenie skali zwolnień oraz założenie, że spadek zatrudnienia w większej części może dotyczyć migrantów, oczekujemy relatywnie niewielkiej skali wzrostu stopy bezrobocia – o ok. 1 pkt proc. Na obecnym etapie zakładamy, że w grudniu br. stopa bezrobocia wyniesie 6-6,5%, wobec 5,2% odnotowanych na koniec ub.r.” – możemy przeczytać w komunikacie.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że pod koniec lutego 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,5%, czyli pozostała bez zmian wobec danych stycznia br. W lutym 2019 r. stopa ta wyniosła 6,1%.  

Źródło: Forsal.pl