Bezpłatny internet na terenie Mielca

Bezpłatne hotspoty mają pojawić się w Mielcu. W 10 lokalizacjach mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z internetu. Realizatorem zadania jest firma Multimedia Polska Sp. z o.o. Obecnie testuje ona system.

System dofinansowany został ze środków inicjatywy WiFi4EU. Bon o wartości 15 tys. euro, który udało się pozyskać, pozwolił na pokrycie kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych.

– Inicjatywa WIFI4EU ma na celu zapewnić mieszkańcom Unii Europejskiej darmowy i komfortowy dostęp do Internetu, z którego można korzystać w miejscach publicznych takich jak parki, biblioteki, urzędy czy inne miejsca użyteczności publicznej. Uważam, że wybrane przez nas lokalizacje spełnią oczekiwania mielczan, którzy już teraz mogą testować bezprzewodowy Internet realizowany w ramach projektu – mówi prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Gmina Miejska Mielec starała się o środki w 2019 r. Było to trzecie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu.

Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w grudniu 2019 r.

Darmowe hotspoty mają być dostępne w 9 lokalizacjach zewnętrznych oraz jednej wewnętrznej w bibliotece.

Źródłó: hej.mielec.pl