Bezpieczna sieć wg UKE

1018

Bezpieczeństwo użytkowania Internetu
Komputer (użytkownika domowego lub biznesowego) wykorzystujący dostęp do sieci Internet, jest narażony na ataki, których źródłem jest oprogramowanie oraz człowiek. Zapobieganie tym atakom jest możliwe pod warunkiem zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, na które składają się:

  • • stosowanie zapory sieciowej (firewalla),
  • • stosowanie oprogramowania antywirusowego i antyspyware,
  • • aktualizacja oprogramowania antywirusowego i spyware,
  • • wykonywanie kopii bezpieczeństwa istotnych danych przechowywanych na komputerze
  • • stosowanie silnych haseł,
  • • ochrona danych osobowych.

Zasady te mogą być w pewnym zakresie wdrażane z pomocą dostawcy usług dostępu do Internetu, który w dostępnych opcjach usługi może oferować filtrację pakietów (funkcja firewalla) oraz ochronę antywirusową. Takie pakiety bezpieczeństwa oferowane są zazwyczaj odbiorcom biznesowym, zaś w przypadku użytkowników indywidualnych ciężar ochrony własnego komputera (komputerów) spoczywa na nich samych, choć często oprogramowanie firewalla lub antywirusowe dostępne jest jako dodatkowy produkt w cenie usługi. Niekiedy dostawca usługi chcąc zneutralizować potencjalne zagrożenie uniemożliwia komunikację pomiędzy komputerem użytkownika blokując niektóre porty usługowe. Poszczególne opcje zabezpieczeń, stosowane odpłatnie lub nieodpłatnie przez dostawców usług dostępu do internetu przedstawiono w dalszej części przewodnika.