Beneficjenci POPC. Ważne zapisy w specustawie weszły w życie

515
fot. Pixabay

18 kwietnia weszła w życie tzw. ustawa antycovidowa. Na blogu okablowani.pl Kamila Mizera, radca prawny tłumaczy, jak mogą z niej skorzystać beneficjenci POPC.

Ustawodawca uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie koronawirusa.

W ustawie z perspektywy POPC najważniejsze są następujące zapisy:

  • wydłużono terminy składania wniosków o płatność, przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. i terminy zakończenia realizacji projektów – a także utworzono furtkę do dalszego ich wydłużenia przez właściwą instytucję;
  • określono przesłanki uwolnienia beneficjenta od odpowiedzialności za nieprawidłowość indywidualną, pod warunkiem, że jest ona bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19;
  • stworzono możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na niezrealizowane cele, jeśli wykonanie tego celu stało się niemożliwe na skutek wystąpienia pandemii;
  • może dojść do zmiany umowy o dofinansowanie projektu, gdy na skutek epidemii realizacja postanowień umowy jest niemożliwa lub znacznie utrudniona;
  • wprowadzono możliwość przeprowadzenia kontroli lub audytów w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  • zmodyfikowano zasady dotyczące zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, w tym dopuszczono stosowanie ulg w spłacie takich zobowiązań.

Źródło: Okablowani.pl