TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Bariera inwestycyjna, a waloryzacja z KPO

CPPC przeprowadziło szkolenia dla beneficjentów I i II naboru KPO. Niestety w trakcie szkoleń mikrofony uczestników były zablokowane, a całość dyskusji odbywała się na czacie. Ten wypełniony był pytaniami, gdyż prezentowane w trakcie szkolenia informacje i założenia nie pojawiły się wcześniej wprost w umowach o dofinansowanie. Beneficjenci nie mieli o nich pojęcia aż do przeprowadzanego szkolenia.

Szkolenie I naboru KPO

W trakcie szkolenia prowadzonego przez CPPC beneficjenci pytali o niejasności, które pojawiły się w jego trakcie i dotyczyły interpretacji założeń, które nie pojawiły się wprost w umowie o dofinasowanie czy załącznikach do niej. Szczególnie chodziło o warunkowanie rozliczania projektu posiadaniem przez beneficjenta uzgodnionej z Prezesem UKE i opublikowanej na www oferty hurtowej. Chodziło o:
– koszty nadzoru inwestorskiego, które nie są kosztem kwalifikowalnym,
– wynagrodzenia oraz obciążenia z tytułu ZUS i PIT4, w przypadku realizacji projektu z wykorzystaniem własnych pracowników,
– wniosek o dostęp do nieruchomości, który wróci z adnotacją „zwrot – nie podjęto w terminie” – jest wystarczający do powołania się na barierę inwestycyjną.

–  Po szkoleniu CPPC opublikowało pytania zadane na czacie wraz z odpowiedziami na nie. Co ciekawe, opublikowane odpowiedzi różnią się od tych, które padły w czasie szkolenia. Przykładowo, w zakresie wszelkich pytań o koszty kwalifikowalne, wskazano tą samą odpowiedź: zgodnie z przyjętą metodyką i rozliczaniem projektu uproszczonymi metodami, rozliczenie projektu opiera się o efekty rzeczowe/punkty adresowe w zasięgu, a nie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków – zauważa Kamila Mizera-Płaczek, radczyni prawna itBlegal.

Podtrzymano jednak twierdzenie dotyczące oferty hurtowej i warunkowania jej posiadaniem możliwości rozliczenia jakiegokolwiek PA.

Szkolenie II naboru KPO

W trakcie szkolenia dla beneficjentów II naboru KPO nie było już tak intensywnej dyskusji na czacie. Sprostowano jednak część wypowiedzi CPPC z pierwszego szkolenia, a także zwrócono uwagę na odrębności pomiędzy dwoma naborami KPO.

–  W tym zakresie najważniejszą z nich jest zapewne kwestia waloryzacji stawek jednostkowych – i co z tym związane – wysokości dofinansowania. O ile w I naborze KPO odbywa się ona na wniosek ostatecznego odbiorcy wsparcia, a jej warunkiem jest terminowe osiąganie kamieni milowych, o tyle w II naborze KPO, ma być ona automatyczna i nie jest uzależniona od zachowania terminów realizacji kamieni milowych – wyjaśnia Kamila Mizera-Płaczek.

Dlatego też beneficjenci II naboru KPO w mniejszym stopniu obawiają się skutków przedłużającego się procesu akceptacji oferty hurtowej przez Prezesa UKE. W obu przypadkach pierwszy wniosek o płatność ma zostać złożony w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Bez oferty hurtowej nie będzie jednak akceptacji wniosku.

W obu przypadkach warunkiem akceptacji wniosku o płatność jest w obu przypadkach proporcjonalna realizacja zadania 1 i zadania 2 w projekcie.

CPPC w sprawie barier inwestycyjnych

Istotne są wyjaśniania CPPC w związku z barierami inwestycyjnymi. Dotyczy to obu naborów KPO. Beneficjent nie ma obowiązku zgłoszenia bariery inwestycyjnej, ale ma taka możliwość. Wyjątek stanowi zidentyfikowanie zdublowania adresów PA.

–  Niemniej jednak, w związku z aktualizacją informacji zamieszczanych w SIDUSIS, CPPC będzie przekazywało beneficjentom wiadomości o tym, które PA zostały „zaczernione” i będzie prosić o ustosunkowanie się do tych informacji. Nie każdy taki PA musi zostać wyłączony z projektu – wyjaśnia radczyni prawna itBlegal.

Oceniane będzie chociażby to, czy beneficjent poniósł wydatki na objęcie zasięgiem sieci tego PA, a także czy rozpoczął już prace dotyczące tego PA. Inną kwestią podlegającą ocenie jest także możliwość ominięcie tego PA przy realizacji sieci KPO. Każda tak sprawa analizowana będzie indywidualnie przed podjęciem decyzji.

– Wskazano również, że w naborach KPO nie ma taryfikatora korekt finansowych, ale Komisja Europejska wprowadziła taryfikator kar i korekt za naruszenia związane z informacją i promocją. Jeśli wystąpią naruszenia dotyczące objęcia PA zasięgiem sieci, to po prostu beneficjent nie otrzyma dofinansowania za dany PA. Przy naruszeniu obowiązków dot. zapewnienia dostępu hurtowego, CPPC najpierw wezwie do ich usunięcia, a brak zastosowania się do wezwania będzie uprawniać CPPC do rozwiązania umowy – dodaje Kamila Mizera-Płaczek.

Źródło: okablowani.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...