Anna Goławska wiceministrem ds. informatyzacji

Nominację wręczył w poniedziałek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Anna Goławska do tej pory pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Nowa wiceminister będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum e-Zdrowia.

„Zależy mi na dalszym dynamicznym rozwoju informatyzacji ochrony zdrowia. Chcę, aby telemedycyna stała się powszechna w publicznym systemie, szczególnie w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz narzędzi umożliwiających udzielenie świadczeń zdalnie” – wyraziła swoje stanowisko Goławska, która od 2015 r. realizuje w ministerstwie zdrowia zadania związane z e-zdrowiem. 

Źródło: gov.pl