TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Andrzej Dulka prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Podczas XXXIII Zwyczajnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, które odbyło się 23 marca 2023 r. wybrano Prezesa i Radę PIIT, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny. Prezesem PIIT ponownie został Andrzej Dulka. 

Nowa kadencja Izby przypadać będzie lata 2023-2026. Andrzej Dulka kieruje działaniami PIIT od 2019 r. 

Chciałbym podziękować członkom Izby za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem. Jestem zaszczycony, że będę mógł realizować misję Izby przez kolejne lata. W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji obchodzi 30-lecie swojej działalności. Jesteśmy w ważny momencie dla całej branży teleinformatycznej w Polsce, a przed nami nowe wyzwania w zakresie budowania cyfrowej przyszłości Polski. Bogaci w doświadczenia ostatnich 30 lat, a także doceniając dorobek dotychczasowej działalności Izby, patrzymy w przyszłość, a najważniejszym zadaniem na nadchodzące lata będzie budowanie nowoczesnej, stabilnej i bezpiecznej cyfrowej gospodarki – powiedział Prezes PIIT Andrzej Dulka. 

Zgromadzenie PIIT wybrało także pozostałe władze Izby na nową kadencję. Tworzą je przedstawiciele firm zrzeszonych w organizacji. Rada Izby będzie liczyć 25 osób, w Komisji Rewizyjnej zasiądą 4 osoby, a w Sądzie Koleżeńskim – 3.

Osoby wybrane do Rady PIIT to:

 • Andrzej Abramczuk (Netia)
 • Marta Brzoza (Orange Polska)
 • Sławomir Chabros (BizTech)
 • Wojciech Dziomdziora (Nexera)
 • Tomasz Hodakowski (Intel)
 • Agnieszka Jankowska (T-Mobile)
 • Piotr Kaczmarek (Nokia)
 • Piotr Kuriata (Telor)
 • Dariusz Kwieciński (Fujitsu)
 • Jacek Łęgiewicz (Samsung)
 • Jarosław Ogorzałek (JMK Computerate)
 • Marcin Olender (Google Polska)
 • Dariusz Opszała (ZETO Katowice)
 • Karol Pietras (NASK SA)
 • Paweł Potakowski (Migam)
 • Paweł Sokołowski (Atos)
 • Maria Sołtan (IRS)
 • Borys Stokalski (ReThink)
 • Jacek Szczepański (Atende)
 • Mirosław Śmiałek (Polkomtel)
 • Dariusz Śpiewak (Force Systems)
 • Tomasz Wiertelak (Oktawave)
 • Teresa Wierzbowska (Cyfrowy Polsat)
 • Artur Wiza (Asseco)
 • Małgorzata Zakrzewska (P4)

W Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji zasiądą Emil Konarzewski (Audytel), Beata Ostrowska (BROst), Dariusz Trzeciak (Sferia), Krzysztof Żuk (Ad Omnium), zaś w Sądzie Koleżeńskim Piotr Biernacki (MGX Infoservices), Robert Gutkowski (Premium Mobile) i Marek Kowalski (Mapako).

Źródło: Informacja prasowa

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze