Amnesty International i petycja w sprawie cyberprzemocy

Amnesty International stworzyło petycję, w której wzywa rząd do skutecznego przeciwdziałania przemocy online wobec kobiet i dziewczyn. Teraz zachęca innych do podpisywania petycji „Wyłącz cyberprzemoc!”, by wpłynąć na rząd w celu stworzenia odpowiednich regulacji prawnych.

Zgodnie z danymi podanymi przez Amnesty International prawie 9 na 10 kobiet  jest ofiarami cyberprzemocy nawet kilka razy w roku.

Internet powinien być bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich. Miejscem, w którym ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać nowe znajomości. Jednak doświadczenie co piątej młodej kobiety w internecie wygląda zupełnie inaczej! Młode kobiety i dziewczyny, które doświadczają cyberprzemocy, często czują się zagrożone, zdezorientowane i bezsilne  – czytamy w petycji Amnesty International.

59,8 proc. kobiet czuje się bezsilnych w obliczy cyberprzemocy. Czasem przemoc przychodząca z sieci jest pierwszym krokiem do innych rodzajów przemocy. 70 proc. osób w Polsce jest przekonanych o tym, że sprawcy cyberprzemocy są bezkarni.

Brak prawnej definicji cyberprzemocy, nieustalanie sprawców, nagminne umorzenia postępowań karnych to tylko część przykładów niedostatecznego działania władz. Dlatego co trzecia młoda osoba uważa, że nie może liczyć na wsparcie policji w przypadku doświadczenia cyberprzemocy – pisze Amnesty International.

Dlatego powstała petycja, która ma skłonić polski rząd do zdefiniowania i uznania cyberprzemocy, co będzie pierwszym krokiem do zmiany obecnej sytuacji. To jeden z elementów wywiązywania się Polski z obowiązku przeciwdziałania cyberprzemocy.

Petycja i możliwość jej podpisania dostępne są na stronie Amnesty International.