Aktualności z EPIX

Light beams, super fast light trails.

Do grona uczestników EPIX.Warszawa-KIX dołączyło Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET z Warszawy.
Firma Ostrog.NET z Raciborza (http://ostrog.net) jest kolejnym uczestnikiem EPIX:
– posiadającym optyczne drogi do EPIX-Warszawa oraz do EPIX-Katowice, realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
– realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.
SGT S.A., lider rynku usług telewizyjnych oferowanych operatorom ISP w Polsce, zawarł „Porozumienie o strategicznej współpracy” z EPIX, kluczowym węzłem wymiany ruchu i dostawcą usług dla Operatorów Telekomunikacyjnych. Porozumienie ma na celu wspieranie rozwoju technologicznego i biznesowego Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT).
Więcej na epix.net.pl