Aktualności z EPIX

354

Do grona uczestników EPIX.Warszawa-KIX dołączyła firma Inwep z Łom
Grono uczestników EPIX.Warszawa-KIX powiększyła firma INFOPLUS z Radomia.
EPIX we współpracy z firmą VirtuaOperator oddał do użytku swoich użytkowników nowy węzeł transmisji i usług IP zlokalizowany w Warszawie, w budynku LIM, na poziomie -2 w pomieszczeniu B2133, Rack numer L8A
Oznaczenie nowego POP to LIM2.
W węźle tym umieszczono pierwszy przełącznik Extreme Networks Summit x670-48x, co umożliwia terminowanie w portach 1 i 10G.
Przełącznik ten posiada dwa uplinki bezpośrednio do warszawskiego szkieletu EPIX.
Rozpoczęto proces ujednolicenia cen vlanów w Katowicach i Warszawie. Przeprowadzona symulacja pokazała, że optymalną ceną będzie 18PLN/sztukę, po jej wprowadzeniu przychody EPIX z utrzymania vlanów w skali dwóch węzłów nie zmienią się, bilans modyfikacji to +/- 2600PLN, co średnio da 5,6PLN obniżki/podwyżki dla Użytkownika. Zmiany zostaną wprowadzone w 6 miesięcznych krokach i skorelowane z dodatkowymi obniżkami cen innych usług w Katowicach (np. trwającymi już obniżkami usług global, w celu zrównania ich z cenami w Warszawie), co spowoduje że będą one w znaczącej większości przypadków niedostrzegalne.