TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Aktualności KRPM Cyfryzacja: reformy, konsultacje projektów i zgłaszanie wniosków

Trwają prace nad stanowiskiem rządu RP do projektu zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (w skrócie NIS). Jest to część pakietu cyberbezpieczeństwa zgłoszonego przez Parlament Europejski.

Kluczową zmianą w dyrektywie NIS jest wprowadzenie nowych sektorów gospodarki, takich jak: administracja publiczna, sektor kosmiczny, usługi pocztowe i kurierskie, zarządzanie odpadami, sektor chemiczny, czy sektor produkcji żywności. Usługi zostały podzielone na dwie kategorie: kluczowe i ważne.

Usługodawcy kluczowi (m.in. prowadzący działalność udostępniania chmur do przechowywania danych i dostawcy treści internetowych) będą zostaną objęci silniejszym nadzorem oraz będą musieli wdrożyć adekwatne środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia niezakłóconego świadczenia usług. Podmioty oznaczone jako ważne, w tym producenci żywności, ale też dostawcy usług cyfrowych, zostaną zobowiązani do raportowania incydentów bezpieczeństwa. Komisja Europejska proponuje, by podobnie musiały postępować platformy social media.

Szczegółowe dane projektu nowelizacji dyrektywy NIS znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Do 15 stycznia można zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia.

Konsultacje Digital Services Act

O znaczeniu Digital Services Act już pisaliśmy. Akt prawny o usługach cyfrowych ma za zadanie wprowadzić m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej.

Dotyka on również kluczowych zagadnień dla rozwoju sieci, m.in. usuwania nielegalnych treści z internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe, reklamy online.

Uwagi i opinie na temat projektu należy przesyłać do 15 stycznia 2021 r. 

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej.

Konsultacje niższych kosztów realizacji szybkich sieci

Trwają również konsultacje dotyczące przeglądu dyrektywy ws. redukcji kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Opinie i wnioski można zgłaszać do 2 marca 2021 r. Jest to część działań zapowiedzianych w programie prac Komisji w komunikacie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy.

Główny cel wspomnianych działań to ułatwienie i zachęcanie do rozwijania szybkich sieci łączności elektronicznej poprzez obniżenie kosztów wdrażania za pomocą zestawu zharmonizowanych środków.

Wnioski należy zgłaszać online.

Program otwierania danych na lata 2021-2027. 

Zakończono kolejny etap Programu otwierania danych (POD) na lata 2021-2027. Zmiany mają wprowadzić krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia w zakresie elementów polityki otwartości danych oraz określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych.

W ciągu najbliższych dni Program zostanie przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia: Przyjęcie Programu umożliwi kontynuację realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju nowych technologii.

Przebieg procesu legislacyjnego jest dostępny na stronie BIP MC, wersja projektu POD z etapu procedowania przez członków Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji została udostępniona na stronie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Źródło: gov.pl

Michał Koch
Michał Koch
Dziennikarz i researcher. Tworzy teksty o najnowszych technologiach, 5G, cyberbezpieczeństwie i polskiej branży telekomunikacyjnej.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...