TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

80 proc. MŚP ma problemem z brakiem pracowników

Dane Eurobarometru wskazują, że w Polsce brakuje ludzi do pracy. Problem ten dotyka82 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. Najbardziej poszukiwani są specjaliści IT, technicy oraz eksperci ds. obsługi klienta.

Braki w obszarze zatrudnienia wpływają na codzienną działalność operacyjną. Problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników hamują rozwój przedsiębiorstw, przez co nie mogą one w pełni wykorzystać swojego potencjału.

– Kiedy ponad połowa małych firm i znacznie większy odsetek średnich oraz dużych przedsiębiorstw zgłasza problemy z rekrutacją, oznacza to, że brakuje im zasobów ludzkich do realizacji projektów i rozwoju działalności. Wydatki na rekrutację i szkolenia nowych pracowników rosną. Koszty te obejmują nie tylko procesy rekrutacyjne, ale także inwestycje w rozwój kompetencji obecnych pracowników. To obciąża budżety firm, zmniejszając ich rentowność i zdolność do inwestowania w nowe technologie i rozwój produktów – zauważa Dorota Gardoń z firmy informatycznej BPSC.

Jakich pracowników najtrudniej znaleźć?

W Polsce małe i średnie firmy mają problemy z brakiem pracowników. 82 proc. z nich przyznaje się do tych trudności. Unijna średnia wynosi 54 proc., co pokazuje nieciekawą sytuację w naszym kraju. Główne braki dotyczą pracowników wykwalifikowanych.

Trudności ze znalezieniem osób o odpowiednim wykształceniu dotykają wszystkie MŚP. 37 proc. z nich wskazuje na problem w rekrutacji osób z tytułem magistra. W sytuacji poszukiwania pracowników z wykształceniem średnim problem ma 19 proc. firm, a z wykształceniem zawodowym stanowi problem dla 16 proc.

Najbardziej poszukiwani są specjaliści IT, technicy oraz eksperci ds. obsługi klienta. Zapotrzebowanie na tych pierwszych sygnalizuje 55 proc. polskich firm MŚP. To najwyższy wskaźnik w UE. Inni poszukiwani specjaliści to:
– technicy – 30 proc. firm,
– specjaliści ds. obsługi klienta – 22 proc. firm,
– eksperci R&D – 19 proc. firm.

Czy roboty zastąpią ludzi?

– Jednym z alternatywnych rozwiązań jest inwestowanie w robotyzację i automatyzację. Technologia wyręcza pracowników w prostych czynnościach, umożliwiając im pracę w bardziej wymagających obszarach – mówi Gardoń.

Jednak zanim to nastąpi, firmy szukają innych rozwiązań i wsparcia w swojej sytuacji. 57 proc. z nich wskazało, że kluczowe są szkolenia pracowników, które podnoszą ich kwalifikacje. Przedsiębiorcy oczekują zatem wsparcia rządu lub instytucji unijnych w tym zakresie. Mogłoby być to finansowanie szkoleń, ale też organizacja kursów oraz programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

36 proc. firm wskazuje jako pomocne bezpośrednie dotacje. Ulgi podatkowe to propozycja 21 proc. z nich.

Źródło: PAP

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze