8.4 POIG daje więcej czasu

423
Kiev, Ukraine - October 17, 2012 - A logotype collection of well-known social media brand's printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziła zgodę na  możliwość osiągnięcia  wskaźnika rezultatu, którym jest liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu,  również w okresie trwałości projektu dla działania 8.4 POIG pod warunkiem, że zakres rzeczowy projektu zostanie zrealizowany w 100 proc. – informuje KIKE.

Zmiana wymaga od operatora aneksowania umowy o dofinansowanie.  A wniosek o to powinien zawierać takie informacje, jak: uzasadnienie przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika w trakcie realizacji projektu informację o dotychczasowych oraz planowanych działaniach zaradczych mających na celu osiągnięcie wskaźnika oraz deklarację o terminie osiągnięcia ww. wskaźnika rezultatu.
Na podobne rozwiązanie wcześniej zgodził się PARP w przypadku  projektów budowy sieci dostępowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Źródło: CPPC, KIKE
Zdjęcie: crn.pl