7-procentowy wzrost liczby łączy szerokopasmowych w 2020 roku

Panumus Nikhomkhai Pexels

Koniec 2020 roku to niemal 1,18 mld stacjonarnych szerokopasmowych łączy internetowych. Takie dane opublikowała firma Point Topic po przeprowadzonych badaniach. Wynika z nich, że w całym ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby takich łączy o 6,7 proc.


Ostatni kwartał 2020 r. to ogólny wzrost liczby łączy szerokopasmowych na świecie o prawie 18,6 mln. W trzecim kwartale ubiegłego roku wynik był jeszcze wyższy, bo 23,5 mln.

Duże znaczenie dla wyników globalnych mają te, które dotyczą Chin. To tam w czwartym kwartale przybyło 7 mln łączy, a w trzecim aż 11 mln.

Stawkę 20 najbardziej rozwijających się rynków szerokopasmowych w czwartym kwartale 2020 r. otwiera Turcja, która miała największą dynamikę wzrostu – 6,7 proc. Na drugim miejscu znalazły się Indie – 5,4 proc., a na trzecim Tajlandia – 4,3 proc.

Polska pojawiła się już na czwartym miejscu tego zestawienia, dzięki wzrostowi z ostatniego kwartału ubiegłego roku o 3,45 proc. łączy.  Pod względem ogólnej liczby łączy szerokopasmowych jesteśmy w tym badaniu na 19 miejscu na świecie.

Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu sieci  VDSL (ang. very-high-bit-rate) pojawił się na Litwie (24 proc.), w Turcji (23 proc.) i Tunezji (18 proc.).

Analitycy Point Topic wskazują też na trzy kraje europejskie, w których pojawił się dwucyfrowy wzrost liczby łączy FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu). Jest to Wielka Brytania z wynikiem 28,6 proc., Francja – 12 proc. i Włochy -11 proc.

W Polsce wzrost takich podłączeń był na poziomie 7,8 proc.

Źródło: point-topic.com, telko.in