TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

10 zmian podatkowych w Polskim Ładzie ważnych dla innowacyjnych lub rozwijających się firm

W dniach 15 maja 2021 r. oraz 2 czerwca 2021 r. został ogłoszony „Polski Ład”. Pośród szeregu propozycji, jakie zawiera, znalazły się też takie, które mogą mieć znaczenie dla innowacyjnych i rozwijających.

A chociaż nie zostały jeszcze opublikowane odpowiednie projekty ustaw, to na podstawie informacji z konferencji, założeń programowych przedstawianych w ich trakcie i informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów, można wywnioskować niektóre z takich zmian.

1. Ulga na prototypy

Przeznaczona wyłącznie dla mikrofirm czyli takich, które zatrudniają do 9 osób. Ma być ulgą zbliżoną do B+R – opartej o odliczenie określonego % kosztów prototypu podwójnie.

Już dzisiaj interpretacje podatkowe dopuszczają odliczenie niektórych kosztów prototyp. Zatem interesujące jest, w jaki sposób będzie wyglądała ta zmiana podatkowa i dlaczego postanowiono zakwalifikować jedynie mikrofirmy do tego rozwiązania.

2. Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji

Ulga ta ma stanowić impuls do inwestycji w efektywne i długoterminowe projekty na rozwój. Najprawdopodobniej będzie miała ona formę odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów nabycia robotów. Zasady jej stosowanie mogą być zbliżone do tych ulgi B+R.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mówią o tym, że ulga dotyczyć ma fizycznych robotów. Nie będzie obejmować zatem np. robotów software’owych.

3. Symultaniczna ulga IP Box i B+R

Obecnie nie jest możliwe odliczenie ulgi B+R od dochodu wskazanego do IP Box. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z Objaśnieniami IP Box, jest to możliwe dla różnych kategorii dochodu.

Nowa regulacja będzie miała znaczenie głównie dla firm, które niemal w całości wypracowują dochody z preferencyjną ulgą IP Box. Obecnie nie można odliczyć ulgi B+R od dochodu wskazanego do IP Box. Po zmianie będzie taka możliwość.

4. Estoński CIT dla większej liczby firm

Poluzowane mają zostać kryteria wejścia w mechanizm estońskiego CIT-u. Liczba warunków zmniejszy się z 5 do 3.

Materiały udostępniane przez MF wskazują, że ma to być usunięcie limitu przychodów wyłączającego z możliwości korzystania z systemu estońskiego większe firmy. Do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i S.A., ale też spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Odbywać się to będzie na określonych zasadach.

Zmniejszony ma zostać także minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Bez zmian ma pozostać zapis, który dotyczy prowadzenia w Polsce realnego biznesu.

Zmiany w estońskim CIT mają zapewnić opodatkowanie małego podatnika na poziomie 20 proc. Ma to być niezależne od wolumen inwestycji.

5. Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

Koszty zatrudnionych naukowców mają być odliczalne od podatku. Chociaż nie wiadomo na razie, czy będą to odliczenia w CIT czy redukcja obciążeń PIT dla pracodawcy.

6. Ulga Venture Capital

Pojawić się mają preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. Inwestor będzie mógł odliczyć koszty inwestycji od dochodu już na wejściu.

7. Ulga konsolidacyjna

Ma być adresowana do podatników, którzy chcą poprzez przejęcie ratować firmę w złej kondycji finansowej. Będzie działać podobnie do ulgi B+R – przez dodatkowy odpis określonych kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Będzie obejmować wszystkie wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce kapitałowej.

8. Ulga na ekspansję

Ulga ma być przeznaczona dla firm, które postanawiają znaleźć nowe rynki zbytu. Dotyczyła będzie wydatków ponoszonych na zwiększenie sprzedaży produktów takich jak uczestnictwo w targach, działania promocyjne czy przygotowanie dokumentacji.

Najciekawszym elementem tej ulgi jest możliwość podwójnego jej odliczenia: raz jako kosztów uzyskania przychody i raz jako ulgi na ekspansję.

9. Ulga na IPO dla emitenta

Umożliwi ona uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę. Będzie w to można wliczyć przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem.

Możliwe będzie też odliczenie dodatkowych 50 proc. wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją.

10. Ulga na IPO dla inwestora indywidualnego

Ulga ta to zniesienie zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO. Jednak warunkiem jest zachowania ich przez okres 3 lat.

Źródło: www.pcw.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...