Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera nowelizacje megaustawy

214

 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera w wydanym stanowisku zmiany w projekcie nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem ZPP proponowane zapisy mogą doprowadzić do wyrównania szans w dostępie do niezbędnego polskim przedsiębiorcom szybkiego internetu.
ZPP zwraca uwagę, że podmioty mające wdrożyć nową ustawę (i zmieniać telekomunikację na lepszą) zostaną postawieni przed koniecznością zwiększenia biurokracji:

Biorąc pod uwagę skalę planowanej zmiany, tj. uruchomienie obowiązku stałego aktualizowania danych, a także sporządzenia i aktualizowania szczegółowych map przebiegu infrastruktury, szacujemy, że w skali całego sektora przedmiotowe koszty sięgną wielu milionów zł. Związek od zawsze zdecydowanie walczy z nadmierną biurokratyzacją relacji administracja-przedsiębiorca, dlatego postulujemy skupić się na rozwiązaniach wspierających rynek i usunąć z projektu te, które wiążą się z jego istotnym obciążeniem

Proces legislacyjny dotyczący tego projektu będzie monitorowany przez ZPP. Dokona on oceny jego wdrożenia i realnych efektów w przyszłości.
Całość do przeczytania tutaj. 
[źródło: legislacja.rcl.gov.pl]