Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska o ustawie anty-TVN

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wydał komunikat w sprawie projektu anty-TVN. Pisze w nim o naruszaniu konstytucyjnej gwarancji ochrony praw oraz o ingerencji w strukturę kapitałową polskiego rynku medialnego.

W komunikacie Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska o lex TVN napisał:

“Projektowane zmiany naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku ingerując w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego i to w dodatku w trybie projektu poselskiego, a zatem z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niezrozumiałe jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów, które już prowadzą taką działalność i posiadają ważne koncesje”.

Związek zwraca też uwagę, że nie ma doprecyzowania w jaki sposób zmiany miałyby przeciwdziałać zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, o czym mówią projektodawcy.

“Możliwym skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian jest ryzyko naruszenia pluralizmu i wolności mediów, które to zasady stanowią zabezpieczenie przed szerzeniem się dezinformacji. To z kolei może powodować zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w kontekście działań hybrydowych – o których mowa w uzasadnieniu do projektu, wywołując tym samym skutki zupełnie odwrotne od zamierzonych” – podkreślono w komunikacie.

Według IAB Polska nie zidentyfikowano odpowiednio realnych zagrożeń na rynku medialnym.

Związek wzywa do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia analizy w porozumieniu z przedsiębiorcami rynku medialnego.

Źródło:tvn24.pl