Znana jest data wyborów, a Centralny Rejestr Wyborców został uruchomiony

Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zgłosił do Państwowej Komisji Wyborczej termin tegorocznych wyborów. Będzie to 15 października. Uruchomiony też został Centralny Rejestr Wyborców, który ma ułatwić obywatelom głosowanie, a urzędnikom organizację pracy.

– Jeden centralny rejestr zastępuje ok. 2,5 tys. spisów gminnych. Dane wyborców będą dzięki temu zabezpieczone zgodnie z wysokim standardem obowiązującym dla państwowych rejestrów, takich jak PESEL czy Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – powiedział Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

W celu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców konieczna była współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z samorządami i instytucjami odpowiadającymi za organizację wyborów. Prace nad  samym Rejestrem rozpoczęły się w październiku roku ubiegłeg, a prace wdrożeniowe trwały od kwietnia tego roku. Obejmowały gminy, komisarzy wyborczych oraz Krajowe Biuro Wyborcze, które przygotowuje dane o obwodach i okręgach oraz wyborcach.

Centralny Rejestr Wyborców ma ułatwić wybory

Powstanie Centralnego Rejestru Wyborców ma ułatwić organizację wyborów. Rejestr zostanie wykorzystany w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu, których data została ustalona na 15 października 2023 r.

CRW to przepływ informacji w obrębie jednego systemu. Gminy nie muszą już powiadamiać się wzajemnie o tych, którzy dopisali się do ich obwodu czy spisu. Wszystko usprawni bieżąca integracja z rejestrem PESEL. Natomiast przypisywanie wyborców do obwodów głosowania odbywać się będzie na podstawie adresu. Organy wyborcze będą miały stały dostęp do aktualnych danych, z proces zostanie ujednolicony.

Treść komunikatu o uruchomieniu Centralnego Rejestru Wyborców została zaakceptowana przez Państwową Komisję Wyborczą przed jego wydaniem.

Jednak wdrożenie Centralnego Rejestru Wyborców nie obyło się bez wątpliwości i kontrowersji:

Źródło: gov.pl