TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zmiany w prawie komunikacji elektronicznej a prywatność i cyberbezpieczeństwo

Związek Cyfrowa Polska obawia się, że cyberbezpieczeństwo i prywatność użytkowników ucierpią w wyniku wprowadzenia nowych ustaw o prawie komunikacji elektronicznej (PKE). Elementami, na które w tym aspekcie zwracają uwagę eksperci, są kwestie dostępu służb do danych wrażliwych, a także konieczność przenoszenia centrów danych do Polski.

W grudniu wpłynęły do sejmu projekty dwóch ustaw dotyczących prawa komunikacji elektronicznej

– Wprowadzenie nowych przepisów jest konieczne, bo ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i zastąpienie przestarzałej ustawy o prawie telekomunikacyjnym z 2004 roku – zapewnia Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Jako przedstawiciele organizacji branżowej, zrzeszającej największe firmy z branży nowoczesnych technologii, dostrzegamy jednak konieczność rewizji kilku najbardziej kontrowersyjnych zapisów. Dlatego wystosowaliśmy pismo do marszałek Elżbiety Witek, w którym ze szczegółami wyjaśniamy problematyczne kwestie – dodaje.

Główne obawy ekspertów budzi artykuł 43. Nakłada on na przedsiębiorców komunikacji elektronicznej obowiązek udzielenia służbom państwowym dostępu do danych użytkowników. Na wykonanie tego są 24 godziny i nie ma nad działaniami kontroli sądowej. Artykuł nie precyzuje też okoliczności, w których służby mogą takie dane otrzymać. Cyfrowa Polska uznaje, że takie zapisy mogą prowadzić do naruszenia prawa i wolności gwarantowanej przez Konstytucję.

– W coraz szybciej cyfryzującym się świecie prawo powinno regulować kwestie dostępu służb państwowych do przesyłanych w Internecie treści. Jednak z drugiej strony obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie jak największego poszanowania prawa użytkowników, w tym ich bezpieczeństwa i prywatności. Dlatego ustawa powinna jasno określać granice stosowania tego przepisu – wyjaśnia Michał Kanownik.

Dlatego w piśmie do Elżbiety Witek znalazł się fragment poruszający te kwestie ze szczególnym uwzględnieniem czasu na wykonania działania przez operatorów. W 24 godziny trudno zrealizować takie żądanie. Tym bardziej jeśli dany podmiot operuje w sferze cyfrowej, a jego systemu działają na całym świecie.

Jeśli 24 godziny wydają się czasem za krótkim na zgodną z przepisami reakcję, to jeszcze trudniej będzie zastosować się do artykułu 53., który dotyczy nakazu zatrzymania świadczenia usług w przypadku niejasno określonego „zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego”. W tym wypadku czas na działanie to jedynie sześć godzin. W ciągu nich operator ma zablokować wskazane przez odpowiedni urząd przekazy lub połączenia.

 – Bezwzględnie uznajemy konieczność przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa kraju. Uważamy jednak, że tak istotne przepisy powinny być skonstruowane w sposób maksymalnie przejrzysty i nie budzący wątpliwości w kwestii zgodności z zasadami konstytucyjnymi. Tymczasem zastosowane środki wydają się nieproporcjonalne i nieracjonalne, a często wręcz niemożliwe do spełnienia. Nie spełniają one zasady pewności prawa ani nie gwarantują skutecznego środka odwoławczego od wydanej decyzji – wyjaśnia Michał Kanownik.

Ponadto Cyfrowa Polska oczekuje przyjrzenia się zapisom nakazującym przedsiębiorcom przechowywanie danych wyłącznie na terytorium Polski, co wynika z artykułu 47. Takie przepisy nałożone na wszystkie podmioty świadczące usługi komunikacji elektronicznej czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych stoją w sprzeczności z ideą jednolitego rynku cyfrowego. Poza tym fizyczna lokalizacja danych na terytorium danego państwa nie musi oznaczać gwarancji ich bezpieczeństwa i ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W tym wypadku ważniejsze są zastosowane rozwiązania techniczne i procedury.

Źródło: prawo.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...